Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ba an toàn” về an ninh trật tự

06:04, 20/04/2013

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, nòng cốt là mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT.

Phong trào “Ba an toàn” về ANTT được phát động với những mục tiêu cụ thể: giữ yên địa bàn, bảo vệ an toàn về người, tài sản của nhân dân, giảm tội phạm hình sự, ma túy, tai, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật về môi trường… Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, Công an tỉnh đã hướng dẫn triển khai xây dựng các biểu mẫu cam kết và tài liệu triển khai mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT ở cơ sở, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT, phổ biến nội dung mô hình phong trào “Ba an toàn” cho hàng nghìn lượt người là trưởng Ban công tác Mặt trận, Hội CCB, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ ở các xã, phường, thị trấn; tổ chức cho 100% gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn ký cam kết thực hiện… Thông qua công tác tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả phong trào từ cơ sở. Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể ở địa bàn, các địa phương đều có cách làm sáng tạo, xây dựng những mô hình phù hợp trong triển khai thực hiện phong trào “Ba an toàn”. Nhiều mô hình mang tính xã hội hóa phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả, gắn với việc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba có, ba không, ba giảm”, “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy”, “Xây dựng thôn, xóm không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”…

Công an xã Nam Hồng (Nam Trực) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Ba an toàn” về ANTT.
Công an xã Nam Hồng (Nam Trực) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Ba an toàn” về ANTT.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nội dung phong trào “Ba an toàn” từng năm được cụ thể hoá, phát triển cho phù hợp. Hai năm gần đây, Công an tỉnh đã tham mưu với Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tập trung nâng cao chất lượng mô hình phong trào “Ba an toàn” vùng đồng bào theo các tôn giáo và ở địa bàn thôn, xóm gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; triển khai Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và vận động toàn dân tham gia giải quyết địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT… Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh nhân dân. Kết quả đánh giá xếp loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012, toàn tỉnh có 88,4% hộ gia đình; 86% số thôn, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Ba an toàn” về ANTT; 85% xã, phường, thị trấn đạt loại khá; 84,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt loại khá; 96 xã, thị trấn xây dựng NTM đã triển khai hiệu quả mô hình “Ba an toàn”, “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân an toàn” ở địa bàn các thôn, xóm. Qua thực hiện phong trào, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng hàng nghìn nguồn tin về ANTT, trong đó có 825 tin có giá trị; trực tiếp tham gia xây dựng được 273 hòm thư tố giác tội phạm; phát hiện, ngăn chặn, thu hồi hàng trăm tài liệu có nội dung xấu; vận động nhân dân giải quyết 133 điểm mâu thuẫn từ cơ sở, cảm hóa 225 đối tượng mãn hạn tù tiến bộ, vận động đầu thú 28 đối tượng truy nã, cung cấp thông tin cho lực lượng công an bắt 79 đối tượng truy nã, 153 vụ cờ bạc; hỗ trợ giúp đỡ cai nghiện cho 305 người nghiện, đã có 81 người từ bỏ ma túy…

Phong trào “Ba an toàn” về ANTT trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, đồng đều đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc ngay từ địa bàn cơ sở./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com