Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ các cấp

08:04, 18/04/2013

Những năm gần đây, hoạt động giám sát của MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh và xây dựng NTM đạt hiệu quả…

Trong năm 2012, qua 20 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và 1.923 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các cử tri đều được tổng hợp đầy đủ và gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, HĐND tỉnh và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để xem xét, nghiên cứu, góp phần xây dựng chính quyền các cấp ở địa phương hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, các cấp MTTQ trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm hội nghị đóng góp vào các dự thảo luật và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố tổng kết 3 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, phường trong đó tập trung đánh giá vấn đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của cấp uỷ Đảng, vai trò của MTTQ và các thành viên, mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban MTTQ với chính quyền cùng cấp khi không còn HĐND để báo cáo với Trung ương và tỉnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị là tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh. Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Sở Tư pháp và Cty Điện lực Nam Định tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về "Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và các giải pháp để tiết kiệm điện", "Luật Phòng chống tham nhũng", "Luật Khiếu nại", "Luật Tố cáo" và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM ở 10 huyện, thành phố cho 865 đại biểu là trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư.

Nông thôn mới xã Yên Ninh (Ý Yên).
Nông thôn mới xã Yên Ninh (Ý Yên).

Để nâng cao chất lượng công tác giám sát, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn thành lập 96 ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở 96 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 và tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên giám sát cộng đồng. Trên cơ sở đó, Uỷ ban MTTQ các huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn còn lại tiếp tục thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 161 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với tổng số 1.476 thành viên. Qua hoạt động của Ban giám sát, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương có nguồn đóng góp của nhân dân đều được quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công, qua đó tạo niềm tin trong nhân dân và tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng NTM. Tiêu biểu là hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã: Yên Phú (Ý Yên), Trực Nội (Trực Ninh), Hải Bắc, Hải Long (Hải Hậu), Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng)… Cùng với hoạt động của các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Uỷ ban MTTQ các cấp đã hướng dẫn 229 Ban thanh tra nhân dân kiện toàn, bổ sung và bầu mới theo nhiệm kỳ quy định, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% các trưởng ban thanh tra nhân dân về chức năng, nhiệm vụ và phương thức thực hiện quyền giám sát. MTTQ ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tiến hành rà soát, bổ sung quy chế phối hợp với chính quyền cùng cấp, hướng dẫn hoạt động cho 3.773 tổ hoà giải ở cơ sở. Trong năm 2012, các tổ hoà giải ở cơ sở trong tỉnh đã hoà giải thành công 1.256 vụ việc, bằng 85% số vụ việc xảy ra ở địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm và thực hiện đúng thẩm quyền. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 27 đơn thư của nhân dân, đã xem xét chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, MTTQ tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức khảo sát, kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và CCN An Xá (TP Nam Định) giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đề xuất giải pháp để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động. Phối hợp với Sở TN và MT giám sát công tác vệ sinh môi trường nông thôn ở các xã: Yên Xá (Ý Yên), Nam Thanh (Nam Trực), Nam Phong (TP Nam Định), trên cơ sở đó kiến nghị với các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo và quản lý tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường…

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động giám sát của MTTQ ở một số địa phương, cơ sở chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra… Do nhận thức chưa đầy đủ về vai trò giám sát của MTTQ nên một số cấp uỷ, chính quyền chưa tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của MTTQ. Các cấp MTTQ, nhất là ở cơ sở còn chậm đổi mới nội dung và phương thức giám sát, hoạt động còn hình thức, không đem lại hiệu quả thiết thực. Để khắc phục những mặt tồn tại kể trên, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết Liên tịch số 05 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com