Đảng bộ Nghĩa Thành xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

11:04, 13/04/2013

Đảng bộ xã Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng) có trên 260 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ thôn xóm, 5 chi bộ trường học và 1 chi bộ y tế. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng chí Vũ Ngọc Thuấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, Đảng ủy đặc biệt coi trọng việc kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra”. Trong năm 2012, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thành công các đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân. Chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ Ủy ban MTTQ; Đoàn Thanh niên và các chức danh cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ. Qua phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, năm 2012 có 17/18 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 215 đảng viên (chiếm 81,13% tổng số đảng viên) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp 7 đảng viên. Đối với đội ngũ cán bộ, Đảng uỷ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở những cán bộ chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, có những tư tưởng lệch lạc. Năm 2012, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành 14 nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng...  với nội dung bám sát sự chỉ đạo của cấp trên cũng như tình hình thực tế ở địa phương để chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện.

Cùng với việc chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng ủy xã đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong sinh hoạt hằng tháng phải có nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sơ kết, đánh giá, phát hiện nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Cùng với việc tăng cường công tác giáo dục truyền thống; bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác cán bộ và trách nhiệm thực hiện các khâu trong công tác cán bộ cho tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; duy trì công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ, công chức theo quy chế đánh giá cán bộ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ.

Từ việc chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền ở cơ sở được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; an ninh - quốc phòng; trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tập trung dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, xây cơ sở vật chất thực hiện xây dựng NTM. Kết quả năm 2012, năng suất lúa cả năm đạt 115 tạ/ha; sản lượng lương thực quy thóc đạt 6.300 tấn; giá trị thu nhập trên một ha canh tác đạt 90 triệu đồng/năm. Ngành nghề phụ được duy trì và mở rộng về quy mô. Các cơ sở sản xuất như sản xuất gạch tuynel, may công nghiệp, nghề chạm khắc đá, nghề mộc phát triển tốt cho hiệu quả cao, góp phần tích cực ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Cùng với sự đóng góp của nhân dân, HTX dịch vụ nông nghiệp xã đầu tư xây dựng hai tuyến đường bê tông ra cánh đồng của 2 xóm Bảo Điền và Hậu Điền trị giá trên 295 triệu đồng. Nhân dân xóm Phương Điền, Bảo Điền tự nguyện đóng góp sửa chữa, nâng cấp đường bê tông của xóm trị giá trên 178 triệu đồng. Công tác giáo dục - đào tạo thường xuyên được quan tâm đổi mới nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục thực hiện nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục. Các trường THCS, tiểu học, mầm non luôn giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Năm 2012, Đảng bộ xã Nghĩa Thành đã được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”, giữ vững thành tích nhiều năm có trên 90% trở lên chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2013 là tiếp tục giữ vững các danh hiệu và chỉ tiêu thi đua; trong đó Uỷ ban MTTQ xã phấn đấu đạt “trong sạch vững mạnh”, có 80% khu dân cư đạt 4 không (không có tội phạm và tệ nạn ma túy; không tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; không mê tín dị đoan, các hình thức cờ bạc, trộm cắp; không uống rượu say và gây rối trật tự nơi công cộng); 80% Ban công tác Mặt trận đạt tiên tiến. Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết toàn khóa của huyện ủy trong chương trình công tác năm 2013 phù hợp với điều kiện của địa phương, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các nhiệm vụ, các vấn đề phức tạp, bức xúc. Tiếp tục đổi mới sự chỉ đạo, điều hành và phong cách, lề lối làm việc. Nâng cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 15-KL/TU ngày 22-9-2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) “Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ năm 2007 đến năm 2015 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25-7-2011 của Tỉnh ủy. Đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; đảm bảo sự quản lý thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Vũ HoàngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com