Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

05:01, 11/01/2022

Chiều 11-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế Trung ương và BCĐ Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (2 BCĐ Trung ương) phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với 63 tỉnh, thành phố. Dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; thành viên BCĐ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 2 BCĐ Trung ương đã phối hợp chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tại các bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương thành lập BCĐ và Tổ thường trực các cấp. Tại các tỉnh, có 10.557 BCĐ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thành lập với tổng số 67.541 thành viên thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, Tổng điều tra năm 2021 đã hoàn thành thu thập thông tin của 889.453/898.787 doanh nghiệp (đạt 99%), 52.569/52.714 đơn vị sự nghiệp (99,7%), 6.444/6.534 đơn vị hiệp hội (98,6%). Có 4,97 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể được thu thập (đạt 96,6%), khoảng 175 nghìn cơ sở hiện đã dừng kinh doanh, không còn tại địa phương hoặc không liên lạc được. Đã hoàn thành thu thập thông tin 46,8/47 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (đạt 99,5%), có 227 cơ sở không thu thập thông tin được do không thuộc đối tượng điều tra hoặc không còn hoạt động. Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã hoàn thành việc thu thập thông tin của 32.308 cơ sở hành chính (bao gồm các cơ sở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) đạt 99,99%. Tổng Cục Thống kê đã trực tiếp chỉ đạo thu thập thông tin phiếu điều tra của tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn ngành; đã hoàn thành thu thập thông tin của 57/59 tập đoàn, tổng công ty. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã hoàn thành thu thập thông tin theo đúng kế hoạch của Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đã kết thúc theo đúng kế hoạch để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Cùng với cả nước, tỉnh ta đã hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chính xác, hiệu quả. Đến ngày 15-10-2021 tỉnh đã hoàn thành nghiệm thu 495 phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 tương ứng với 495 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 10 năm và 5 năm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội. Do vậy, Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính được tiến hành nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến công tác thu thập thông tin song BCĐ các cấp và các bộ, ngành đã sử dụng linh hoạt các hình thức thu thập thông tin, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để vừa hoàn thành kế hoạch, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị BCĐ các địa phương, các bộ, ngành tiếp tục tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng kế hoạch; kiểm tra, giám sát, thanh tra; tuyên truyền, tập huấn; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính. BCĐ Trung ương phối hợp với BCĐ các địa phương, bộ, ngành tiếp tục hoàn thành dữ liệu và biên soạn các kết quả chính thức của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính theo kế hoạch đã ban hành./.

Ngọc Ánh

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com