Kế hoạch hưởng ứng đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc18:04, Thứ Ba, 01/06/2021 (GMT+7)

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 183-TB/TU ngày 28-5-2021 về phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Theo đó, đối tượng vận động là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Không vận động đối với những gia đình nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tổ chức đợt cao điểm vận động quyên góp tiền, hiện vật được triển khai từ ngày 31-5-2021 đến ngày 31-8-2021. Thời gian phân phối tiền, hàng hóa thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Nội dung, đối tượng hỗ trợ bao gồm: Mua vắc xin phòng COVID-19. Mua máy thở và trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh COVID-19. Hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đời sống đang gặp khó khăn (Bác sĩ và nhân viên y tế; lực lượng vũ trang; tổ phòng chống COVID-19 ở cộng đồng...).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp đoàn, hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ. Số tiền và hàng (chưa qua sử dụng) tiếp nhận được chuyển về Tài khoản Quỹ cứu trợ Ủy ban MTTQ tỉnh; số tài khoản: 3761.0.9098863.91049 tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Nam Định hoặc ủng hộ trực tiếp tại Trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định (Số 2 phố Máy Tơ, thành phố Nam Định)./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,