Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021

06:05, 30/05/2021

Ngày 28-5-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN và MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương huy động toàn dân từ ngày 1 đến ngày 15-6-2021 tích cực tham gia thực hiện các hoạt động hưởng ứng. Trong đó tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 là “Đại dương: Sự sống và sinh kế” và chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2021 là “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Sáng tạo, đổi mới phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021. Tổ chức treo băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu về khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng, khu vực đông người qua lại nhằm tuyên truyền đến mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo. Khuyến khích các hình thức hội thảo, hội nghị, tọa đàm trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 12-5-2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch hành động số 11/KH-UBND ngày 4-2-2020 của UBND tỉnh về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com