Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

02:05, 28/05/2021

Thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Tại Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy ngày 27/5/2021, sau khi nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Văn bản số 48/TTr-MT-BTT, ngày 27/5/2021 cùa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, như đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1.1 Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Vận động mỗi người ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập.

1.2 Đối với công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân: Vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

2. Giao UBND tỉnh ban hành công văn gửi các cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng ủng hộ. Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành thư kêu gọi ủng hộ; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com