Trưng bày 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

06:01, 19/01/2021

Sáng 19-1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Ðảng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Ðảng Cộng sản Việt Nam - Từ Ðại hội đến Ðại hội” nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021), hướng tới chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Các đại biểu tham quan trưng bày.

Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu gồm 3 nội dung: Sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam; Ðảng Cộng sản Việt Nam - Từ Ðại hội đến Ðại hội; Hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Phần trưng bày “Sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam” giới thiệu về vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam; sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những tài liệu, hiện vật ở phần trưng bày này gồm: Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh Niên; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Ðảng; Ðiều lệ vắn tắt của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Phần trưng bày “Ðảng Cộng sản Việt Nam - Từ Ðại hội đến Ðại hội” giới thiệu 12 kỳ Ðại hội Ðảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. Những tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Ðảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Ðại hội Ðảng, tranh cổ động các kỳ Ðại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Ðảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Ðại hội…; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư…

Phần trưng bày “Hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng” giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Ðại hội: Ðại hội Ðảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội Ðảng… Tài liệu, hiện vật trưng bày gồm các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng…

Ðặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn để thu hút khách tham quan.

Thông qua đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Ðại hội Ðảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển./.

PV

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com