Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Cập nhật lúc18:54, Thứ Ba, 19/01/2021 (GMT+7)

Sáng 19-1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; các Ðề án: Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (Ðề án 567) và Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Ðề án 500 trí thức trẻ). Các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành chức năng.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhận thức của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên đã chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã triển khai đầy đủ và toàn diện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các bộ, ngành, địa phương đều bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên theo quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ðến tháng 12-2020, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của cả nước có 13.242 người. Với sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội, thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với bản thân; nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và lao động. Ðối với các đề án: 567 và 500 trí thức trẻ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh biên soạn tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn đội viên. Kết quả từ năm 2015 đến năm 2020, đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã ở 42 tỉnh trong phạm vi Ðề án 567. Tuyển chọn 500 đội viên ở 34 tỉnh trong phạm vi Ðề án 500 trí thức trẻ. Sau 5 năm về xã công tác, các đội viên đã đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho bà con nhân dân. Hàng năm, phần lớn đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chiến lược và các Ðề án về thanh niên và nhấn mạnh: Bộ Nội vụ cần chủ trì, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để có các giải pháp khắc phục các hạn chế, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tham mưu Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện Ðề án 567. Các nội dung bồi dưỡng cần bảo đảm ngắn gọn, chuyên sâu; tập trung nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức trẻ phù hợp với từng vùng miền, nhất là nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin. Thường xuyên đôn đốc các địa phương bố trí sử dụng, đào tạo, xét tuyển phù hợp, đúng quy định pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương nghiên cứu, quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, lưu ý cách làm mới, huy động nhiều nguồn lực tạo đột phá để Ðề án triển khai đạt hiệu quả.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Bộ Nội vụ tặng 190 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các Ðề án, dự án Luật về thanh niên./.

Tin, ảnh: Văn Trọng


 

,
,
.
,
,
,
,