Tăng năng suất lao động bình quân hơn 7,5%/năm

09:01, 18/01/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học - công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phấn đấu đến năm 2030, góp phần tăng năng suất lao động bình quân hơn 7,5%/năm; đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế. Có từ 30 đến 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất. Ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất; đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về năng suất…; hình thành mạng lưới các tổ chức hỗ trợ./.

PV


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com