Hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch về nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trên không gian mạng
Cập nhật lúc17:58, Chủ Nhật, 21/06/2020 (GMT+7)

Ngày 19-6, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh.

Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến lễ ký giao ước thi đua.  Tin, ảnh: Xuân Thu
Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến lễ ký giao ước thi đua.

Kế hoạch liên tịch giữa 4 sở, ngành, đoàn thể của tỉnh nêu rõ: Thế kỷ 21 thế giới bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức; trong đó cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua các công nghệ cao như internet vạn vật, robot có trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế sức lao động thủ công của con người. Trên địa bàn tỉnh hiện có 230.238 thuê bao internet, 21.552 thuê bao điện thoại cố định, 1.377.720 thuê bao điện thoại di động, tỷ lệ phủ sóng di động 3G trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Việc triển khai và ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch về nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trên không gian mạng nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động, xung kích, tình nguyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an; đoàn viên, thanh niên các tổ chức Đoàn; cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trên không gian mạng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình hiện nay.

Nội dung giao ước thi đua tập trung vào các nhóm nhiệm vụ lớn, gồm: Tích cực phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là quy định về đảm bảo an toàn an ninh mạng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác tuyên truyền, giáo dục. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch liên tịch của tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Bám sát Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng  cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng”; nhận diện chính xác, kịp thời những điểm mạnh cùng những tồn tại, bất cập trong việc áp dụng khoa học công nghệ mới nhằm chủ động triển khai những biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, đạt kết quả cao trên thực tiễn, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng văn minh, phát triển./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,