Tăng cường kiểm tra giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở
Cập nhật lúc20:26, Thứ Năm, 18/06/2020 (GMT+7)

Ngày 16-6-2020 Sở Công Thương ban hành Công văn 864/SCT-QLNL đề nghị các địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp với Điện lực các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện áp giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà tại các điểm cho thuê nhà trên địa bàn theo Chỉ thị số 07/CT-BCT của Bộ Công Thương để đảm bảo cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được áp dụng giá bán lẻ điện theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (hệ thống loa truyền thanh tại các phường, xã) về chính sách giá điện của Nhà nước cho đối tượng là người thuê nhà; Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chủ nhà thu tiền điện cao hơn so với quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý công tác kiểm tra giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương. Công ty Điện lực Nam Định tổ chức tuyên truyền, thông báo trên Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh về các chính sách giá điện của Nhà nước cho đối tượng là người thuê nhà, trong đó đề nghị người thuê nhà nếu gặp khó khăn do phải trả tiền điện với giá cao hơn quy định phản ánh tới các điểm giao dịch khách hàng của Công ty để được hướng dẫn và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tăng cường rà soát các địa điểm nhà cho thuê, chủ động phối hợp với Phòng Công Thương các huyện, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức kiểm tra việc thu tiền điện của các hộ cho thuê nhà trên địa bàn quản lý, hướng dẫn chủ nhà cho thuê thu tiền điện của người thuê nhà và ký cam kết với các chủ nhà cho thuê thu tiền theo đúng giá quy định./.

Thanh Thúy

 
,
,
.
,
,
,
,