Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025)
Cập nhật lúc19:37, Thứ Năm, 11/06/2020 (GMT+7)

Sáng 11-6, Đảng bộ huyện Ý Yên đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là Đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh tiến hành Đại hội; đồng thời cũng là đơn vị được Ban TVTU chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng ở Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU,

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân.

Tham dự Đại hội, có 269 đại biểu tiêu biểu trong Đảng bộ huyện.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lẵng hoa tươi thắm.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đinh Đức Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta trải qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 75 năm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu để bầu vào BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày trước Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Nổi bật là đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra, trong đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp được giữ vững, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông huyết mạch được đầu tư, nâng cấp kết nối đồng bộ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giảm nghèo, giải quyết việc làm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên một bước. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững chắc, cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới trong tư duy và phương pháp lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện xuống cơ sở từng bước đổi mới. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Ý Yên tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững các tiêu chí NTM cấp xã và cấp huyện; tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị thông minh. Thực hiện đồng bộ các nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch hữu cơ; đẩy mạnh chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư­ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng các cụm, điểm công nghiệp, phát triển ngành nghề ở nông thôn. Phát triển toàn diện văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng về cơ sở. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2025 huyện Ý Yên thuộc tốp các huyện phát triển nhanh của tỉnh Nam Định...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu vào BCH Đảng bộ các cấp những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo và uy tín trong Đảng. Đảng bộ huyện Ý Yên vinh dự được tỉnh tin cậy lựa chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện của tỉnh. Qua nắm tình hình và nghe báo cáo các văn kiện trình trước Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Ý Yên; đồng thời chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, quân và dân huyện Ý Yên đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số nội dung có tính định hướng để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên thảo luận, đưa vào chương trình hành động xây dựng mục tiêu phát triển trong tương lai (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay). 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đã trao tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lẵng hoa tươi thắm, thể hiện lòng mong đợi, tin tưởng của tỉnh vào thành công của Đại hội, mở ra hướng phát triển mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành thảo luận tại hội trường;  bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ mới. 

Sáng nay, 12-6, BCH Đảng bộ huyện Ý Yên khóa XXIV ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thực hiện các nội dung có liên quan đã thống nhất trong chương trình Đại hội./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,