Triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10-6-2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc19:52, Thứ Năm, 11/06/2020 (GMT+7)

Ngày 11-6-2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 70/UBND-VP2 gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung như sau:

Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10-6-2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ nước ngoài, kiểm soát chặt chẽ đối với những người nhập cảnh

vào Việt Nam về tỉnh, thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, tuyệt đối không được chủ quan lơ là.

2. Các dịch vụ vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại, phải đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

3. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế, cơ sở cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan; các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 51/UBND-VP2 ngày 29-4-2020, Thông báo số 79/TB-UBND ngày 5-5-2020.

5. Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 và UBND tỉnh tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20-3-2020. Chủ động cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này./.

,
,
.
,
,
,
,