Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc18:06, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) vừa ban hành Văn bản số 479/SLĐTBXH-LĐTL hướng dẫn việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động.

Theo đó, Sở LĐ-TB và XH đề nghị UBND thành phố Nam Định và các huyện, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện như sau: Căn cứ quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012 để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động của dịch COVID-19 như: Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định). Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể: Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo Điều 31 Bộ luật Lao động. Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Bộ luật Lao động. Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Đối với những trường hợp phát sinh khác, đề nghị UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hoặc báo cáo về Sở LĐ-TB và XH để được hướng dẫn và xử lý kịp thời./.

Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,