Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nhiều cơ quan, đơn vị làm việc trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc17:51, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 5/CT-UBND ngày 31-3-2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nam Định, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; các cuộc họp đã được chuyển sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vẫn đảm bảo nội dung và tiến độ công việc đề ra.

Chiều ngày 1-4-2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức cuộc họp toàn cơ quan, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu trụ sở cơ quan, chỉ có lãnh đạo (Giám đốc, 1 phó giám đốc, 2 trưởng phòng); còn cán bộ, công chức của Sở tham gia "giao ban" công tác trực tuyến tại nhà. Đồng chí Vũ Trọng Quế, Giám đốc cho biết: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở TT và TT đã xây dựng kế hoạch triển khai làm việc trực tuyến. Bên cạnh việc bảo đảm an toàn thông tin liên lạc, kịp thời tuyên truyền việc triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở TT và TT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các cuộc hội, họp và làm việc trực tuyến nhằm hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cơ quan, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của cơ quan; thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận phương thức làm việc mới, giảm chi phí, thời gian và mang lại hiệu quả cao. Tránh tụ tập, hội họp, trao đổi chỗ đông người, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở  Thông tin và Truyền thông điều hành cuộc họp giao ban trực tuyến tại cơ quan triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Đồng chí Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông điều hành cuộc họp giao ban trực tuyến tại cơ quan triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc Vũ Trọng Quế cho biết: Để đảm bảo hiệu quả công việc khi làm việc trực tuyến, Sở TT và TT bố trí tối thiểu 1 lãnh đạo trực cơ quan. Đối với các phòng chuyên môn, tùy thuộc vào tính chất công việc, bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan cho phù hợp. Riêng bộ phận “Một cửa” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện theo quy định của Trung tâm. Trưởng phòng và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước giám đốc về tiến độ và chất lượng công việc được giao khi triển khai hình thức làm việc trực tuyến, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót hoặc không thực hiện nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Những cán bộ, công chức được mời, phân công dự các cuộc họp do các cơ quan khác tổ chức phải có mặt tham dự đầy đủ. Trong giờ hành chính, những người không làm việc tại cơ quan phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc bằng hình thức trực tuyến; không sử dụng thời gian này để làm việc riêng. Trong thời gian làm việc trực tuyến, nếu công chức cần nghỉ phép vẫn phải có đơn xin phép gửi qua email công vụ và thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan. Ứng dụng triển khai bao gồm: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ; cổng dịch vụ công trực tuyến (dành cho giải quyết thủ tục hành chính); phần mềm Zoom Cloud Meetings (hội họp); nhóm Zalo (trao đổi công việc).

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, Ban Giám đốc Sở quán triệt cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và của các cấp, ngành về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các văn bản chỉ đạo của các cấp được tổng hợp, thường xuyên được cập nhật, đăng tải trên Website của Sở và chuyển qua phần mềm quản lý văn bản điều hành trên VNPT. Lãnh đạo Sở TN và MT yêu cầu mỗi đơn vị phân luân phiên 1 lãnh đạo thường trực thực hiện giải quyết và điều phối công việc của đơn vị tại cơ quan trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020. 

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cho biết: Thực hiện các văn bản của Chính phủ, của BHXH Việt Nam, của tỉnh về thực hiện cách ly toàn xã hội đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, BHXH tỉnh quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động các nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg; BHXH các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý. Xây dựng, công khai và thực hiện phương án bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng CNTT làm việc trực tuyến tại nhà; giải quyết công việc trên phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới bố trí làm việc tại công sở như: Trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tổ chức, cá nhân… trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. "BHXH tỉnh khuyến khích người dân chuyển từ giao dịch trực tiếp sang trực tuyến; góp phần giảm được lượng hồ sơ giấy tờ, đồng thời giảm được số lượt tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19" - Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ.

Phóng viên Báo Điện tử Nam Định tác nghiệp tại Trung tâm Y tế  thành phố Nam Định, thông tin kịp thời các biện pháp cấp bách trong đợt  cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
Phóng viên Báo Nam Định Điện tử tác nghiệp tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định, thông tin kịp thời các biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sáng 1-4-2020, thực hiện Chỉ thị số 5/CT-UBND của UBND tỉnh giao nhiệm vụ “Sở Y tế, Sở TT và TT, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh, các huyện, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân...", Ban Biên tập Báo Nam Định đã ra Thông báo số 35-TB/BNĐ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Ban Biên tập yêu cầu các phòng: Xây dựng Đảng - Nội chính; Kinh tế; Văn hóa - Xã hội phân công trực lãnh đạo; phóng viên đi cơ sở lấy tư liệu viết bài, chụp ảnh, quay camera,... phải chủ động có các biện pháp phòng, chống dịch (khẩu trang, găng tay, giữ khoảng cách khi giao tiếp theo hướng dẫn của Bộ Y tế…). Ban Biên tập khuyến khích phóng viên đi cơ sở, viết bài tại nhà, nộp tác phẩm tin, bài về Tòa soạn qua mạng... Phòng Thư ký - Tòa soạn; Phòng Báo Nam Định Điện tử bố trí, sắp sếp cán bộ, phóng viên, nhân viên làm việc hợp lý để đảm bảo phát hành báo in bình thường và xử lý thông tin kịp thời trên Báo Nam Định Điện tử. Tập thể lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Báo Nam Định nghiêm túc, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan và cộng đồng…

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nam Định, trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 5/CT-UBND ngày 31-3-2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập đều chấp hành nghiêm việc bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung và tiến độ công việc đề ra; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,