Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc18:30, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, từ đầu tháng 2-2020 đến nay Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền bằng ô tô lưu động ở thành phố Nam Định và ở 9 huyện trong tỉnh. Nội dung tuyên truyền gồm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh trong nước và toàn cầu; các biện pháp phòng chống dịch bệnh với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu giúp người dân tự phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh tuyên truyền lưu động, Trung tâm còn tổ chức các cụm loa truyền thanh đặt ở Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh, Rạp tháng Tám và Rạp Sinh viên (thành phố Nam Định); xây dựng đĩa hình nội dung tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 gửi Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố phục vụ công tác truyền thông ở cơ sở./.

Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,