Tích cực diệt chuột bảo vệ lúa, màu vụ xuân
Cập nhật lúc18:09, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Tình trạng chuột phá hại lúa xuân 2020 trong thời gian đầu vụ diễn ra phức tạp. Nguyên nhân do chuột là đối tượng sinh sản nhanh, kết hợp biến đổi khí hậu nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng; cây trồng đa dạng xen canh, gối vụ cùng với tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp ngày càng nhiều là điều kiện thuận lợi cho chuột sinh sản phát triển gây hại. Trong khi đó một số địa phương không quyết liệt diệt chuột; một số hộ nông dân diệt chuột chưa đúng phương pháp; lựa chọn thời điểm diệt chuột không đúng. Cá biệt một số hộ còn sử dụng loại thuốc đã dùng nhiều lần tạo ra tính kháng thuốc, hiệu quả chưa cao. Theo số liệu của các huyện, thành phố, diện tích lúa xuân 2020 đã bị chuột gây hại từ mức độ nhẹ đến trung bình là 24ha. 

Thời kỳ lúa phân hóa đến làm đòng, một số loại cây màu ra bắp, tạo củ là thời kỳ chuột hoạt động mạnh nên các địa phương cần tích cực phát động nông dân tổ chức diệt chuột để bảo vệ kết quả sản xuất. Trong đó cần chỉ đạo quyết liệt, phát động nông dân ra quân diệt chuột thường xuyên, liên tục. Hướng dẫn nông dân diệt chuột bằng nhiều hình thức, kết hợp nhiều biện pháp (hoá học, sinh học, thủ công). Tuyệt đối không dùng các loại thuốc cấm, dùng điện và một số biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột. Thực hiện diệt chuột đúng kỹ thuật, chú trọng bảo vệ hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng và giữ vệ sinh môi trường./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,