Tăng cường bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Cập nhật lúc21:08, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)

Ngày 5-3, UBND tỉnh ban hành Công văn số: 173/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (NLTS). Công văn nêu rõ:

Thời gian qua, công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển NLTS đã đạt được một số kết quả nhất định đóng góp chung vào mục tiêu phát triển bền vững kinh tế thủy sản của tỉnh. Tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ NLTS trên các vùng biển, vùng nước nội địa, tình trạng ngư dân sử dụng xung điện, ngư cụ cấm vẫn còn diễn ra; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ NLTS tại một số địa phương chưa nghiêm.

Để tăng cường bảo vệ và phát triển NLTS, ngăn chặn và chấm dứt những hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ, bảo tồn và phát triển NLTS bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả; xác định, khoanh định khu vực bảo vệ NLTS, tổ chức điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm, đánh giá NLTS và môi trường sống của các loài thủy sản thuộc phạm vi quản lý; triển khai thực hiện khu vực cấm khai thác có thời hạn quy định tại Điều 16 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong tháng 3 hoàn tất xây dựng, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch bảo vệ NLTS giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030 tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý NLTS trong khu bảo tồn đất ngập nước Vườn Quốc gia Xuân Thủy, đánh giá kết quả hoạt động của Đề án “bảo tồn và phát triển bền vững ngao bản địa tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy”; đánh giá kết quả thực hiện Đề án “thí điểm đồng quản lý Khu nuôi ngao quảng canh bền vững tại phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ”; duy trì hoạt động thả giống thủy sản tại các vùng nước tự nhiên nhằm khôi phục, tái tạo và phát triển NLTS; xây dựng kế hoạch tái tạo, thả bổ sung các giống loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài bản địa, đặc hữu của tỉnh và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về việc tổ chức hoạt động phóng sinh, bảo vệ NLTS trên địa bàn, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quản lý loài và khu vực được thả tái tạo; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tổ chức cứu hộ kịp thời, đúng quy định đối với trường hợp loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị thương hoặc mắc cạn, bàn giao mẫu vật đúng cơ sở có chức năng cứu hộ, tổng hợp báo cáo theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thành lập, quản lý hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển NLTS. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ, bảo tồn và phát triển NLTS; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo NLTS; huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và các tăng ni, phật tử tham gia hoạt động thả giống tái tạo NLTS tại các thủy vực tự nhiên; tổ chức đánh giá, nhân rộng các mô hình đồng quản lý trong lĩnh vực thủy sản với sự tham gia của người dân và cộng đồng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công nhận và giao quyền quản lý NLTS theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ NLTS của địa phương, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 20-11 hàng năm. Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ, bảo tồn và phát triển NLTS; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: Các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, khai thác thủy sản bằng các nghề bị cấm như dùng xung điện, thuốc độc, thuốc nổ..., các hoạt động gây hại đến môi trường và NLTS; khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền bảo vệ và phát triển NLTS; kịp thời đưa tin biểu dương những điển hình làm tốt mô hình hoạt động, quản lý có hiệu quả; đồng thời công khai những vi phạm trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển NLTS. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển NLTS theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,