Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng
Cập nhật lúc20:59, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 9-3, Ðoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt được kết quả quan trọng. Huyện đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”; kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ đề ra. Trong công tác tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức; tiến hành giải thể 2, thành lập mới 3, chuyển giao 2 và sáp nhập 2 tổ chức cơ sở đảng. Ðến nay, Ðảng bộ huyện Nghĩa Hưng có 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; gồm 29 đảng bộ, 43 chi bộ khối cơ quan. Huyện đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Ðảng bộ huyện và của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thực hiện chỉ định 15 cấp ủy viên cơ sở, 6 bí thư và 5 phó bí thư chi bộ cơ sở. Tiến hành luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 9 đồng chí. Triển khai các bước quy trình bầu bổ sung 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, 1 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức Ðảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu địa phương khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Ðảng và đảng viên mức 4 qua phân tích chất lượng hàng năm; chú trọng quy trình xem xét, đề nghị và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng; đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến; đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu đã đề ra. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá; trong đó tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.550 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 18,48% so với cùng kỳ năm trước. Công tác lập quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch được quan tâm. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện. Các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ. Hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự án kênh nối Ðáy - Ninh Cơ đã giải phóng xong mặt bằng đất nông nghiệp ngoài đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Việc xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị có chuyển biến tích cực, không để phát sinh vi phạm mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hưng

Năm 2020, huyện Nghĩa Hưng tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch của huyện về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Ðảng bộ xã Nghĩa Lợi chỉ đạo đại hội điểm vào ngày 27 và 28-2-2020 và chọn 2 đảng bộ, xã Nghĩa Lâm, Công an huyện thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Thời gian đại hội từ 5 đến 15-4-2020. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 24 tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cấp uỷ cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội và chỉ đạo đại hội đảm bảo đúng quy định. Công tác chuẩn bị đại hội Ðảng bộ huyện, đã thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc các tiểu ban chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị đã hoàn thành dự thảo lần 3, chuẩn bị lấy ý kiến đóng góp theo quy định. Thời gian tổ chức đại hội Ðảng bộ huyện dự kiến trong tháng 7-2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Nghĩa Hưng trong những năm qua; đồng thời khẳng định đây là địa phương có truyền thống đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo đến từng người dân. Huyện đã nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch trong từng năm, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Thời gian tới, huyện cần làm tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, rà soát quy hoạch phát triển các trục giao thông lớn, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng các khu đô thị nông thôn, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển. Huyện cần tăng cường công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển hệ thống cung cấp nước sạch, thu gom, xử lý rác thải theo hình thức xã hội hóa. Về quốc phòng, an ninh chú ý không để xảy ra điểm nóng. Về đại hội đảng bộ các cấp, đối với đại hội chi bộ cần sớm hoàn thành trước ngày 15-3; đại hội thí điểm tổ chức ngay vào đầu tháng 4. Thực hiện nhất quán trong chỉ đạo đại hội, bảo đảm đúng các quy định của Ðảng. Ðối với đại hội Ðảng bộ huyện, chú ý làm tốt công tác soạn thảo văn kiện, các chỉ tiêu của huyện phải xây dựng cao để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Công tác nhân sự bảo đảm đúng điều kiện, cơ cấu theo quy định. Cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát, xây dựng tốt cơ cấu nhân sự cho Ủy ban Kiểm tra các cấp; giải quyết đơn thư khiếu tố theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với các đồng chí không tái cử cấp ủy các cấp. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh hơn trong nhiệm kỳ tới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,