Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 6)

19:04, 22/01/2024

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu hỏi 10: Việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được tiến hành như thế nào?

Trả lời: Theo Văn bản số 728/UBND-VP8,  ngày 6-11-2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình tự tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được tiến hành như sau:

1. Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND tỉnh, UBND cấp huyện có văn bản kèm theo mẫu Phiếu lấy ý kiến, tài liệu lấy ý kiến gửi UBND cấp xã để chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng thôn (xóm), tổ dân phố.

2. Trong thời gian tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức và hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP.

3. Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, UBND cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi HĐND cùng cấp và UBND cấp huyện. Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri của UBND cấp dưới, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, Nghị định số 66/2023/NĐ-CP.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri: UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn địa phương để chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri sau khi có Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 03 phường bảo đảm trình tự, thời gian tại mục 4 của Văn bản 728/UBND-VP8 và Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12-8-2023 của UBND tỉnh.

Câu hỏi 11: Quyền và nghĩa vụ của cử tri được quy định như thế nào khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã?

Trả lời: Điều 13, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, ngày 16-4-2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định quyền và nghĩa vụ của cử tri như sau:

1. Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri.

2. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.

3. Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Trường hợp cử tri không biết chữ hoặc không biết tiếng Việt, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

(Còn nữa)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com