Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 3)

17:35, 16/01/2024

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu hỏi 4: Các trường hợp nào không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính?

Trả lời: Theo Điều 3, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 quy định các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính đối với các đơn vị sau:

1. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp:

a) Có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề.

b) Có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào;

c) Có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

d) Đơn vị hành chính nông thôn thuộc diện sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023 - 2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

2. Trong giai đoạn 2023-2025 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

3. Trong giai đoạn 2026-2030 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025.

4. Đối với trường hợp nêu trên, nếu địa phương thấy cần thực hiện sắp xếp để tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tại phương án tổng thể và đề án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Câu hỏi 5: Tỉnh Nam Định có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025?

Trả lời: Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định như sau:

1. Theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15, tỉnh Nam Định không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp do thiếu tiêu chí Diện tích tự nhiên và Quy mô dân số.

Huyện Mỹ Lộc thuộc diện khuyến khích sắp xếp theo yêu cầu của Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định.

2. Có 44 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp gồm: thành phố Nam Định 18 đơn vị, huyện Hải Hậu 07 đơn vị, huyện Xuân Trường 06 đơn vị, huyện Ý Yên 05 đơn vị, huyện Mỹ Lộc 02 đơn vị, huyện Vụ Bản 02 đơn vị, huyện Nghĩa Hưng 02 đơn vị, huyện Nam Trực 01 đơn vị, huyện Giao Thủy 01 đơn vị.

- Có 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp gồm: thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng (sáp nhập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Diện tích tự nhiên và Quy mô dân số để thành lập phường Hưng Lộc thuộc thành phố Nam Định).

(Còn nữa)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com