Danh sách những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Nam Định, năm 2014

09:08, 05/08/2014

[links()]

Số
TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đào tạo chuyên môn

Tên ngạch dự tuyển

Đối tượng được ưu tiên

Chứng chỉ

Tên ngoại ngữ đăng ký thi

Mục đăng ký dự tuyển

Ghi chú

 

Tên trường đào tạo

Trình độ

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Xếp loại tốt nghiệp

 

Nam

Nữ

Ngoại ngữ

Tin học

 

 

I-Văn phòng Tỉnh uỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Cao Thành Nam

12/7

1991

 

17/83 đường Phù Nghĩa, P Hạ Long, TP Nam Định

ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

ĐH

Tin học ứng dụng

Giỏi

Công chức loại C

Đảng viên

Anh B

ĐH

Anh

1.1

 

 

 

II- Ban Nội chính Tỉnh uỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Phạm Thị Huyền

 

23/5

1992

Thanh Nguyên, Thanh Liêm,

Hà Nam

ĐH Thương mại

ĐH

 Kế toán

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh B

Văn phòng B

Anh

2.1

 

 

 1.  

Trần Thị Nhạn

 

18/5

1991

Hải Anh, Hải Hậu

Học viện Tài chính

ĐH

 Kế toán

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh B

Văn phòng B

Anh

2.1

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Thảo

 

09/9

1991

Thượng Trang, Mỹ Tân, Mỹ Lộc

ĐH Thương Mại

ĐH

 Kế toán

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh C

Văn phòng B

Anh

2.1

 

 

 1.  

Mai Thị Thuyên

 

12/6

1990

Mỹ Thượng, Yên Khang, Ý Yên

ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

ĐH

 Kế toán

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh B

Ứng dụng A

Anh

2.1

 

 

 1.  

Cao Thị Hồng Dinh

 

23/11

1989

Xóm 7, Giao An, Giao Thuỷ

-ĐH Kinh tế quốc dân

-ĐH Kinh tế quốc dân

-CN

ThS

- ĐH

-Kinh tế Tài chính Ngân hàng

- Tài chính Ngân hàng

 

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh C

Văn phòng nâng cao

Anh

2.3

 

 

 1.  

Đặng Thị Trang

 

25/11

1991

Xóm 6, Mỹ Hưng, Mỹ Lộc

Học viện Tài chính

ĐH

  Tài chính Ngân hàng

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh Toeic 600

Văn phòngB

Anh

2.3

 

 

 

 

 

 1.  

Mai Thị Hải Yến

 

03/3

1991

21/22 đường Kênh, P Cửa Bắc, TP Nam Định

Học viện Ngân hàng

ĐH

 Tài chính Ngân hàng

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh B

Văn phòng

B

Anh

2.3

 

 

 

III-Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đỗ Ngọc Mai

 

04/7

1991

15, khu phố 2,

TT Liễu Đề,

Nghĩa Hưng

ĐH Ngoại thương

ĐH

Kinh tế đối ngoại

Giỏi

Công chức loại c

0

Anh B

Văn phòng B

Anh

3.1

 

 

 

V- Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Chung

 

22/7

1980

14/141 đường Điện Biên,

 P Cửa Bắc,

 TP Nam Định

ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội

ĐH

Biên kịch sân khấu

Khá

Viên chức loại c

0

Anh B

Văn phòng B

Anh

1.1

Người có kinh nghiệm công tác đã đóng BHXH theo quy định

 
 1.  

Trần Thị Thu Trang

 

06/10

1987

Lang Xá, Mỹ Tiến, Mỹ Lộc

ĐH khoa học xã hội và nhân văn

ĐH

Báo chí

Giỏi

Công chức loại c

0

Anh B

Văn phòng B

Anh

5.1

 

 

 1.  

Vũ Thị Thuý Nga

 

20/10

1990

Xóm Hàng, Gia Hoà, Lộc An,

TP Nam Định

ĐH Sư phạm Đà Nẵng

ĐH

 Văn học

Giỏi

Công chức loại c

Đ viên KN 24/1/

2013

Anh B

Văn phòng B

Anh

5.2

 

 

 1.  

Ngô Thị Thuỳ Trang

 

31/10

1991

Minh Sơn, Yên Chính, Ý Yên

ĐH Sư phạm Hà Nội 2

ĐH

 Lịch sử

Giỏi

Công chức loại c

 Con thương binh

Anh B

Ứng dụng B

Anh

5.3

 

 

 

 

 

 

VI-Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Hương

 

16/9

1991

TT Lâm, Ý yên

Học viện Tài chính

ĐH

 Tài chính-doanh nghiệp

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh C

Ứng dụng B

Anh

6.3

 

 

 1.  

Trần Đức Đô

07/8

1991

 

Mỹ Thuận,

Mỹ Lộc

ĐH Công nghiệp Hà Nội

ĐH

Quản trị kinh doanh

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh Toeic 480

Ứng dụng B

Anh

6.5 

 

 

 

VIII-Huyện uỷ Hải Hậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn Tố Uyên

 

16/4

1987

Hải Sơn, Hải Hậu

- ĐH Kinh tế Huế

- ĐH Huế

- ThS

 

- ĐH

Kinh tế chính trị

 

Kinh tế chính trị

 

Khá

Công chức loại C

Con thương binh

Anh C

Kỹ thuật viên

Anh

8.2

 

 

 

IX-Huyện uỷ Mỹ Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Trần Trung Khánh

07/02

1992

 

Đệ Nhất, Mỹ Trung, Mỹ Lộc

ĐH Công đoàn

ĐH

 Quản trị nhân lực

Giỏi

Công chức loại C

Đảng viên dự bị

Anh B

Văn phòng B

Anh

9.1

 

 

 

X-Thành uỷ Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Dương Thị Hường

 

18/02

1991

Hồng Phú, Mỹ Tân, Mỹ Lộc

ĐH Kinh tế quốc dân

ĐH

Quản trị kinh doanh

Giỏi

Công chức loại C

Con bệnh binh

Anh Toeic530

Văn phòng B

Anh

10.1

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Thuý

 

10/12

1990

19/158,

đường Văn Cao,

 P Năng Tĩnh,

 TP Nam Định

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

ĐH

Quản trị kinh doanh

Giỏi

Công chức loại C

0

Anh C

Văn phòng B

Anh

 

10.1

 

 

 

 

XI-Huyện uỷ Nam Trực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Hà Phương

 

28/02

1989

 Xóm 9, Nghĩa An, Nam Trực

ĐH Sư phạm Hà Nội 2

ĐH

Việt Nam học

Giỏi

 

Công chức loại c

0

Anh B

Văn phòng B

Anh

11.2

 

 

 1.  

Vũ Thị Như Quỳnh

 

07/7

1987

475, đường Đặng Xuân Bảng, Nam Vân, Nam Trực

- ĐH Sư phạm Hà Nội

- ĐH Quốc gia Hà Nội

-ĐH

 

-Th S

-Việt Nam học

-Việt Nam học

Giỏi

 

 

Công chức loại c

0

Anh C

Văn phòng B

Anh

11.2

 

 

 

XII-Huyện uỷ Nghĩa Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Hằng

 

31/5

1985

Bình Minh

Nam Trực

Học viện Báo chí Tuyên truyền

ĐH Sư phạm Thái Nguyên

- ThS

 

 

- ĐH

 -Triết học Mác -Lê Nin

- Sư phạm Giaó dục chính trị (Ban triết học 2009)

Khá

Công chức loại c

0

Anh B

Văn phòng B

Nga

12.3

 

 

 1.  

Trần Thị Oanh

 

25/4

1989

Yên Mỹ

Ý Yên

Đại học Sư phạm Hà Nội

ĐH

 Sư phạm Triết học

Giỏi

Công chức loại c

0

Anh C

Văn phòng B

Nga

12.3

 

 

 

XV-Huyện uỷ Ý Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Lan

 

21/7

1990

Yên Bằng, Ý Yên

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

ĐH

Kế toán

Giỏi

Công chức loại c

0

Anh B

Văn phòngB

Anh

15.2

 

 

 1.  

Phạm Thị Oanh

 

02/5

1991

Cát Đằng, Yên Tiến, Ý Yên

Học viện Tài chính

ĐH

 Kế toán

Giỏi

Công chức loại c

0

Anh C

Văn phòngB

Anh

15.2

 

 

 

 

 1.  

Phạm Thị Ánh Ngọc

 

09/3

1991

Tổ 10, TT Lâm, Ý Yên

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

ĐH

 Kế toán

Giỏi

Công chức loại c

0

Anh C

Văn phòngC

Anh

15.2

 

 

 

XVII-Báo Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn Thành Trung

28/6

1978

 

A1P1,

 P Văn Miếu,

 TP Nam Định

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

ĐH

 Báo chí

TB khá

Viên chức loại c

Bộ đội xuất ngũ

Anh B

Văn phòngB

Anh

4.2

Người có kinh nghiệm công tác đã đóng BHXH theo quy định

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com