Đảng bộ xã Hiển Khánh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

07:09, 09/09/2020

Là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Vụ Bản được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2014, vượt qua nhiều khó khăn thách thức Đảng ủy xã Hiển Khánh đã tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực, khơi dậy sự hưởng ứng của nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao.

Nhận diện rõ khó khăn

Năm 2014, sau khi về đích NTM, Đảng uỷ xã Hiển Khánh tiếp tục quán triệt quan điểm xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 với các mục tiêu: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững có chất lượng, hiệu quả; phát triển mở rộng công nghiệp và dịch vụ về quy mô, đầu tư cải tạo nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế hộ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao đã nảy sinh những khó khăn: Một số tiêu chí NTM có nguy cơ sụt giảm chất lượng so với thời điểm được công nhận. Việc huy động các nguồn lực đầu tư hạn chế; tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ngành nghề còn chậm. Một bộ phận cán bộ, người dân có tư tưởng thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 phong trào thi đua xây dựng NTM bền vững và phát triển giữa các thôn chưa đồng đều… Nhận thức được điều đó, Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình; nhận diện đầy đủ những khó khăn và nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục. Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Hiển Khánh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả trong công cuộc xây dựng NTM nâng cao.

Nông thôn mới xã Hiển Khánh.
Nông thôn mới xã Hiển Khánh.

Giải pháp đồng bộ

Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM gồm 28 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban; thành lập các tiểu ban ở 11 thôn. Các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân; kịp thời tham mưu với Ban Chỉ đạo các giải pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế để giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Đảng ủy xã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thường xuyên tổ chức hội nghị thông báo, công khai quy hoạch và đề án xây dựng NTM của xã để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sau khi Đề án xây dựng NTM nâng cao được duyệt, xã tập trung tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện. Nhờ đó, nhân dân trong xã đã đồng tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng nhà văn hóa, giao thông nông thôn... Sau 2 năm triển khai thực hiện, tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực là 187 tỷ 268 triệu đồng (kinh phí nhân dân đóng góp chiếm 41%) để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi... Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã được triển khai kịp thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ từ xã đến thôn nên đạt được sự đồng thuận và thống nhất cao của người dân. Từ đường lối, chủ trương đúng đắn phương pháp triển khai khoa học, cùng với sự đoàn kết “thấu lý - đạt tình” giữa Đảng bộ và nhân dân trong xã, bức tranh NTM nâng cao ở Hiển Khánh ngày càng hoàn thiện.

Đổi mới diện mạo nông thôn

Đồng chí Lương Văn An, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Gần 10 năm xây dựng NTM, Đảng ủy xã luôn xác định phát triển kinh tế, thu hút đầu tư là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Xã đã triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2015-2020. Đến nay, việc tổ chức sản xuất theo các vùng quy hoạch đã có những chuyển biến tích cực. Một số mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: Hợp tác xã Cựu chiến binh Vạn Xuân Trường sản xuất gạo sạch đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; trang trại nuôi gà sạch của ông Triệu Văn Tấn ở thôn Triệu; vùng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững ở Đầm Mây, thôn Đào; vùng cánh đồng lớn tại các thôn Liên Xương, Đào… Xã làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn kết hợp với phát triển ngành nghề truyền thống ở địa phương với tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 97,5%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,14%. Thu hút đầu tư vào địa bàn đạt kết quả tích cực. Công ty TNHH Enter.B Nam Định; Công ty Cổ phần Nam Âu; Công ty Cổ phần Thành Vinh… đầu tư dự án phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, tạo ra nguồn thu nhập lớn, ổn định trên địa bàn. Từ đó kích thích phát triển các ngành dịch vụ tiêu dùng... Kinh tế - xã hội phát triển, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt 49,5 triệu đồng (tăng 22,35 triệu đồng/người so với năm 2014), tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,7%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư cải tạo như: kiên cố hóa kênh mương nội đồng; cải tạo vườn hoa khu trung tâm xã; giải tỏa giao thông tuyến từ Quốc lộ 37B đến cầu Triệu, tuyến từ ngã ba UBND xã đến kho Bùi Trung; nâng cấp đường liên thôn từ Liên Xương đến Phú Nội; 62% đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đã tạo điệu kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất. Các công trình y tế, trường học được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các nhiệm vụ y tế cộng đồng, giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Trạm y tế xã duy trì các tiêu chí chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2015-2020 đạt 91/100 điểm. Năm 2019, tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đạt 86%, tăng 16% so với năm 2014; tỷ lệ trẻ em (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 12%. Xã đã đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, giáo dục THCS mức độ 2; trường tiểu học xã đạt chuẩn mức độ 2… UBND xã nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung có diện tích 1.600m2; xây dựng lò đốt rác thải theo công nghệ không sử dụng nhiên liệu, không gây ô nhiễm môi trường; thực hiện quan trắc các thông số môi trường; đầu tư mô hình phân loại rác tại nguồn ở thôn Ngõ Quan. Việc thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, xây dựng hệ thống thoát nước… được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia với tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 95%. Các tuyến đường trên địa bàn xã đã cơ bản được trồng cây bóng mát, hoa lề đường, có đường điện chiếu sáng... Các công trình nhà văn hóa, khu thể thao được xây dựng khang trang đã đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện của nhân dân. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các hộ dân trong các xóm đều tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và hương ước, quy ước của thôn, giữ gìn an ninh, trật tự, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Hiện toàn xã có 11/11 thôn đạt danh hiệu văn hóa; hàng năm có 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đến nay Hiển Khánh là một trong 3 xã của huyện Vụ Bản đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Những thành tựu đạt được là niềm tự hào, là tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Hiển Khánh tiếp tục phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Hoàng AnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com