Lựa chọn đội ngũ cán bộ "đủ đức, đủ tài" tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp: Nhìn từ tỉnh nông thôn mới Nam Định (kỳ 4)

01:09, 03/09/2020

(Tiếp theo và hết)

Kỳ IV: Để cán bộ là "cái gốc" của mọi công việc

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo cụ thể hoá, xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt". Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định và Bằng công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định và Bằng công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Đánh giá và sử dụng cán bộ "đúng và trúng"

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới tiếp tục khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu xây dựng và ban hành đồng bộ các văn bản về công tác cán bộ như: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm  và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định và kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định và bộ tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị... Nhất là, Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; trong đó, có nhiều nội dung mới về công tác cán bộ như: Việc thực hiện quy trình nhân sự có số dư; tăng cường công tác luân chuyển, điều động cán bộ; thực hiện việc điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ giữ chức vụ 10 năm liên tục ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị... 

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 9-2015 đến tháng 8-2018, đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Giám đốc Sở KH và CN được Tỉnh ủy phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy. Trên cương vị người đứng đầu chính quyền huyện, đồng chí đã nghiên cứu và triển khai sáng kiến "Tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Giao Thủy". Theo đó, huyện ban hành nội quy, quy chế tổ chức tiếp công dân và các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân. Định kỳ, Thường trực UBND huyện tổ chức tiếp công dân mỗi tháng 2 lần; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tiếp công dân ít nhất một ngày trong tuần. Công khai minh bạch lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện, xã, thị trấn và địa chỉ tiếp nhận thông tin nóng; công khai số điện thoại và địa chỉ Email để công dân thuận tiện liên hệ, từng bước thực hiện công khai hóa kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên Cổng thông tin điện tử của huyện, giúp nhân dân nắm bắt, theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng nhằm tạo ra sự đồng thuận trong dư luận xã hội. Vì vậy, những năm qua huyện không để xảy ra những điểm “nóng” về khiếu kiện phức tạp, đơn thư vượt cấp giảm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Giám đốc Sở KH và CN triển khai đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm xây dựng bền vững Nông thôn mới tỉnh Nam Định”.
Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Giám đốc Sở KH và CN triển khai đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm xây dựng bền vững Nông thôn mới tỉnh Nam Định”.

Theo đánh giá của Ban TVTU, thời gian qua, chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý của tỉnh không ngừng được nâng lên. Việc bố trí, sử dụng cán bộ đã cơ bản phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu công tác; khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín của các địa phương, đơn vị trong công tác cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được tăng cường; các cấp ủy đã luân chuyển được 385 lượt cán bộ. Ban TVTU và Ban Thường vụ các đảng bộ trực thuộc tỉnh có ít nhất 1 cán bộ nữ; 10/10 huyện, thành phố có ít nhất 1 đồng chí Thường trực huyện ủy, thành ủy do cán bộ luân chuyển đến đảm nhận; có 6/10 huyện, thành phố có Bí thư không phải là người địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã hoàn thành 4 lớp bồi dưỡng cho hơn 400 cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý; cử đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho hơn 10.200 lượt cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ ở cả 3 cấp cơ bản đạt yêu cầu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu cán bộ ở 3 độ tuổi. Từ năm 2015 đến nay, đã rà soát, bổ sung, quy hoạch gần 10 nghìn lượt cán bộ.

Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Thu Phương tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với số phiếu cao. Năm 2006, đồng chí về công tác tại Thành ủy Nam Định; sau đó, được điều động và bổ nhiệm giữ chức: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chánh Văn phòng Thành ủy Nam Định. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, đồng chí luôn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng (hoàn thành các văn bằng: Thạc sĩ Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia; Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung). Đồng chí Trần Thu Phương tâm sự: “Trong thời đại 4.0, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí là các hoạt động chính trị; mạnh dạn ứng cử, xung phong làm những công việc mà từ trước đến nay chỉ dành cho nam giới. Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy công tác cán bộ nữ. Tuy nhiên, trên thực tế để làm được điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của chính bản thân cán bộ nữ; sự quan tâm, tạo điều kiện, đào tạo bồi dưỡng của nơi công tác; sự ủng hộ từ phía gia đình và sự thay đổi trong quan niệm, nhận thức xã hội về nữ giới”.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2015 đến ngày 31-7-2019, có 6/51 đồng chí cán bộ là nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh; có 49/380 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ thành phố, huyện; có 527/3.222 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Số cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND) là 83/1.460 đồng chí. Có 1.432 cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nông thôn mới xã Hải Quang (Hải Hậu)
Nông thôn mới xã Hải Quang (Hải Hậu)

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác cán bộ nữ; Ban TVTU và các cấp ủy đảng trong tỉnh nghiêm túc quán triệt; có nhiều chính sách cụ thể trong tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ, tạo điều kiện cho chị em phấn đấu, trưởng thành. Việc bố trí, sử dụng cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn và năng lực cán bộ. Quy trình giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được các cấp, các ngành chủ động đưa cán bộ nữ vào trong quy hoạch theo quy định. Qua đó, việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ nữ ứng cử đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, hướng dẫn, chất lượng cán bộ được nâng lên; đã giới thiệu được nhiều cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và đảm nhận được nhiệm vụ được giao.

"Nhân tố" quyết định thành công

Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định. Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ, Nam Định có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng; có truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngày nay, Nam Định đang phát triển đi lên, phong trào xây dựng NTM dẫn đầu cả nước, hơn 20 năm liên tục là tỉnh đứng tốp đầu của toàn quốc về giáo dục,... Bên cạnh việc chỉ ra những thành tích, kết quả đạt được, Tổng Bí thư, cũng thẳng thắn cho rằng, sự phát triển của Nam Định thời gian qua chưa thật tương xứng với tiềm năng, vị trí và lợi thế sẵn có.

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định có hơn 500 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đề ra mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định có hơn 500 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đề ra mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, việc lựa chọn đúng và trúng lĩnh vực, vấn đề để xây dựng 5 Nghị quyết chuyên đề, nhất là đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; trước hết là BCH, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... là những nhân tố quyết định thành công; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt là công tác cán bộ không chỉ tạo được lực lượng thực hiện các nhiệm vụ trước mắt mà còn chuẩn bị nhân lực cho các nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Nam Định là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 (sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra) và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ðể thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá rất cụ thể, thiết thực. Ðối với phương án nhân sự, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, BCH, Ban TVTU khóa XIX đã chuẩn bị đề án nhân sự trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa mới công phu, bài bản, đúng quy định; lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Công ty Cổ phần May Sông Hồng phát động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.
Công ty Cổ phần May Sông Hồng phát động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh: "Với truyền thống vẻ vang của quê hương, với ý chí, khát vọng vươn lên và sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ hào khí Đông A, truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo."

Bài và ảnh: Việt Thắng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com