Dự thảo Báo cáo Chính trị cần nêu cụ thể các giải pháp cải cách hành chính để tạo sự hấp dẫn mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

07:09, 01/09/2020

Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) rất sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng Nam Định phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước. Trong đó việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển rất sát với thực tế 5 năm qua. Tỉnh đã xây dựng, đưa vào vận hành hiệu quả Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, có 1.030 thủ tục mức độ 3, 4 trên tổng số 1.716 thủ tục, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ hành chính công. Tỉnh đã nỗ lực và quyết liệt trong hỗ trợ các doanh nghiệp giải phóng mặt bằng, tuyển dụng lao động, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh. Mới đây nhất là việc chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ để doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 giảm bớt thiệt hại, nhanh chóng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, chung sức cùng địa phương đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đó là những “điểm cộng” đối với nhà đầu tư chúng tôi khi tìm kiếm và quyết định lựa chọn Nam Định là điểm đầu tư mới, mở rộng đầu tư thêm các dự án mới. 5 năm qua, thu hút đầu tư của tỉnh ước đạt 3,5 tỷ USD và trên 32 nghìn tỷ đồng, tăng rất cao so với các nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng mạnh dạn nêu rõ khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư của tỉnh nhiệm kỳ qua. Những đánh giá hết sức nghiêm túc, thẳng thắn như việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở một số ngành, địa phương chưa thực sự triệt để, kết quả chưa cao. Năng lực, phẩm chất, ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh của tỉnh còn hạn chế. Tỉnh chưa xúc tiến, thu hút được các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao có sức tác động lớn có tính đột phá đến tăng trưởng của tỉnh.

Tôi mạnh dạn góp ý: Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cần nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là thu hút các dự án lớn đầu tư tại địa bàn. Trong đó chú trọng giải pháp tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở cấp sở, ngành, huyện, thành phố để nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế./.

Nguyễn Ngọc Tuệ
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
CP Đầu tư nước và vệ sinh môi trường Ý Yên)


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com