Lựa chọn đội ngũ cán bộ "đủ đức, đủ tài" tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp: Nhìn từ tỉnh nông thôn mới Nam Định (kỳ 3)

01:09, 02/09/2020
(Tiếp theo kỳ trước)

Để bảo đảm vai trò lãnh đạo và không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU về “Tăng cường nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm" và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành một đợt rà soát tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên; qua đó, sàng lọc "Kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: Xuân Thu

Rà soát, sàng lọc tổ chức đảng, đảng viên - Yêu cầu từ thực tiễn

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã thành lập các đoàn kiểm tra tại tất cả chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua kiểm tra, đã phát hiện không ít khuyết điểm của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nhiều chi bộ thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên. Cụ thể: Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại, dịch vụ Hải Hậu chưa làm tốt công tác tư tưởng và quản lý đảng viên, dẫn đến 1 đảng viên phạm tội hình sự và phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ; 2 đảng viên không sinh hoạt thường kỳ (sinh hoạt 1 lần/năm). Chi bộ Hợp tác xã Công nghiệp và Xây dựng Minh Hải duy trì sinh hoạt chưa đều...  Nhiều chi bộ thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa triển khai quán triệt các quy định về sinh hoạt Đảng; một số chi bộ chưa xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ; nội dung các buổi sinh hoạt thường kỳ chưa đúng quy định của Đảng.

Sau kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã quyết định thi hành kỷ luật 8 chi bộ (cảnh cáo 2, khiển trách 6 chi bộ) ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể. Bên cạnh đó, đã yêu cầu 2 chi bộ và 6 đảng viên ở các cơ quan Nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định về sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên, về trách nhiệm của huyện ủy viên được phân công phụ trách chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TWcủa Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TWcủa Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về "Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành rà soát đội ngũ đảng viên; qua đó, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Theo lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thời gian qua, kết quả thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước có chuyển biến, nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân hiện còn khó khăn bất cập; có nơi chủ doanh nghiệp không đồng ý, lo ngại bị chia sẻ quyền lực. Có nơi chủ doanh nghiệp và đảng viên đồng ý, song lại không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ.

Tại Đảng bộ các huyện: Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Trực, Ý Yên và Thành phố Nam Định, những năm gần đây, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong chi bộ doanh nghiệp tư nhân có xu hướng giảm do phải giải thể tổ chức Đảng khi không còn đủ số lượng đảng viên theo quy định; cấp ủy Đảng không phát huy vai trò thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn khó khăn về thời gian sinh hoạt, học tập, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, kinh phí chi cho hoạt động của tổ chức Đảng...

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) trao quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng công chứng Ngọc Ban.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) trao quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng công chứng Ngọc Ban.

Năm 2018 và 2019, Đảng bộ Thành phố Nam Định giải thể 4 chi bộ trong khối kinh tế tư nhân. Chi bộ Hợp tác xã Vận tải Cổ phần Mùa Xuân có 15 đảng viên chính thức. Do hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã gặp nhiều khó khăn; việc làm của cán bộ, xã viên không ổn định, đảng viên phân tán, nên hoạt động của chi bộ Đảng gặp nhiều khó khăn. Việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng của chi bộ còn nhiều khuyết điểm, tồn tại. Chi bộ không duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; chưa nghiêm túc chấp hành văn bản chỉ đạo của cấp trên. Hằng năm, chi bộ không xây dựng chương trình nhiệm vụ công tác, không ban hành nghị quyết lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị... Đây là nguyên nhân dẫn đến việc chi bộ 2 năm 2016, 2017 xếp loại yếu kém. Đến tháng 10-2018, có 13 đảng viên trong chi bộ chuyển sinh hoạt Đảng đi nơi khác, chỉ còn 2 đảng viên nên chi bộ xin giải thể tổ chức cơ sở Đảng.

Thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Không có kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”; “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.

Đảng bộ tỉnh hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 925 tổ chức cơ sở đảng, 5.587 chi bộ cơ sở, 110.736 đảng viên. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 là việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, kịp thời; trong đó, việc ban hành quy định cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ hợp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã góp phần tạo sự công khai, minh bạch, phòng ngừa, răn đe đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đã chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vi phạm về kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, dễ phát sinh sai phạm. 

Việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, kịp thời; trong đó việc ban hành Quy định cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã góp phần tạo sự công khai, minh bạch, phòng ngừa, răn đe đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đã kiểm tra 4.570 tổ chức đảng, 4.577 đảng viên; giám sát chuyên đề 3.990 tổ chức đảng, 3.911 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng, 1.917 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 29 tổ chức đảng, 302 đảng viên; giám sát 3.044 tổ chức đảng, 1.496 đảng viên; thi hành kỷ luật 301 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục, ngăn chặn, phòng ngừa những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Huyện Giao Thủy nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Huyện Giao Thủy nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc phát hiện xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đôn đốc chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của người dân; tạo sự chuyển biến rõ nét so với nhiệm kỳ trước. Cơ quan thanh tra đã tiến hành 1.530 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách, nhất là kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất đai. Theo đánh giá của ban TVTU, sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại đó là chưa khắc phục được tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước về đất đai; chưa giải quyết được dứt điểm các vụ vi phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai ở một số địa phương chưa được giải quyết ngay từ cơ sở làm cho vụ việc trở nên phức tạp. Một số cán bộ trong lĩnh vực quản lý đất đai có biểu hiện phiền hà, nhũng nhiễu, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Một số cán bộ ở một số địa phương có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tới mức bị truy tố trước pháp luật.

Chỉ tính từ tháng 7-2014 đến cuối năm 2018, qua thanh tra, kiểm tra tại 190 đơn vị đã phát hiện 124 trường hợp vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, phát hiện 27 tập thể, 60 cá nhân là đơn vị, người quản lý Nhà nước vi phạm các hành vi: giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, xác nhận tăng diện tích đất thu hồi cho người dân, thu tiền đo đạc của người dân trái quy định, buông lỏng quản lý đất đai; các ngành, địa phương đã kiến nghị xử lý kỷ luật 10 tập thể và 52 cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 tập thể và 19 cá nhân vi phạm, thực hiện kỷ luật 52 cán bộ, buộc thôi việc 1 cán bộ và truy tố 16 cán bộ. Để khắc phục tình trạng trên, Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước nhằm khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý đất đai;  đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh biểu dương
Công an tỉnh biểu dương "người tốt, việc tốt" trong phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, đã phát hiện 35 vụ án tham nhũng với 132 bị can, đã xét xử 26 vụ với 111 bị cáo; thu hồi hơn 11 tỷ đồng. Quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi, thống nhất của các cơ quan làm án và các ban, ngành có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết, xử lý. Do đó kết quả xét xử các vụ án đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong, nêu rõ: Để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, cấp ủy, các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Việt Thắng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com