Công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh
Cập nhật lúc07:50, Thứ Năm, 26/03/2015 (GMT+7)

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 44 Đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở với tổng số 4.200 đảng viên. Xác định rõ công tác phát triển Đảng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối đã duyệt kết nạp 1.349 đảng viên mới, vượt 49,8% so với chỉ tiêu đề ra.

Đảng viên trẻ Vũ Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định phát động phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp” trong sinh viên.
Đảng viên trẻ Vũ Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định phát động phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp” trong sinh viên.

Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ra Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn kết nạp Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, hằng năm, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đều có nghị quyết về công tác phát triển Đảng, xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như:  Đoàn Thanh niên, Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố xuất sắc để lựa chọn, giới thiệu với tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên như: Đảng bộ Sở VH, TT và DL, Đảng bộ Sở NN và PTNT, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Chi bộ Báo Nam Định, Chi bộ Ban quản lý các KCN tỉnh… Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác phát triển Đảng trong đối tượng sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp... Nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng cho sinh viên, Đảng ủy Khối đã tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về công tác phát triển Đảng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Đảng ủy, Ban giám hiệu các nhà trường thường xuyên quan tâm, tạo môi trường và điều kiện để sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Do làm tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng phát triển Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã kết nạp 296 đảng viên là học sinh, sinh viên. Các đảng viên mới kết nạp đều khẳng định được lập trường chính trị và lý tưởng cách mạng, nỗ lực phấn đấu trong công việc và học tập. Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, công tác phát triển Đảng được Đảng ủy nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm cũng như cả nhiệm kỳ, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Sinh viên tổ chức các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, thiết kế đồ dùng dạy học, thiết kế bài giảng điện tử, học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, văn hóa, văn nghệ, thể thao, mùa hè tình nguyện, chương trình biển, đảo quê hương, hiến máu nhân đạo, vệ sinh môi trường gắn với các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt..., qua đó tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên có điều kiện rèn luyện, phấn đấu. Cụ thể, để trở thành đối tượng kết nạp Đảng, giảng viên phải có các đề tài nghiên cứu khoa học; đối với sinh viên phải có ba học kỳ liên tục đạt loại khá, tích cực tham gia công tác đoàn thể, xã hội, được Đoàn trường và tập thể lớp tín nhiệm cao. Cùng với việc cử các đoàn viên ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đảng bộ, chi bộ cũng quan tâm chỉ đạo công tác thẩm tra lý lịch, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các quy trình kết nạp Đảng. Mỗi đảng viên sau khi được kết nạp sẽ tiếp tục được giao các nhiệm vụ mới, được các đảng viên trong chi bộ hướng dẫn, giúp đỡ để các đảng viên trẻ nhanh chóng khẳng định mình, trưởng thành và trở thành đảng viên chính thức. Giảng viên Vũ Thị Thùy Linh, 28 tuổi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên nhà trường vừa được kết nạp vào Đảng tháng 9-2014 cho biết: “Đảng bộ nhà trường luôn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phấn đấu đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để chúng tôi rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt thông qua việc tổ chức các phong trào hoạt động ngoại khóa. Từ đó có thêm nhiều giảng viên, sinh viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng”. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đã kết nạp được 57 đảng viên, trong đó có 22 đồng chí đảng viên là cán bộ giảng viên và 35 đồng chí đảng viên là sinh viên. Cùng với việc chăm lo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, các tổ chức Đảng đều tích cực giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên mới. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở 21 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.339 quần chúng ưu tú và 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.354 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên được các tổ chức Đảng coi trọng.

Với việc tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phát triển Đảng; trong đó chú trọng phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức trẻ là đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng…, trong số 1.349 đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Khối có 90% đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng. Những kết quả đạt được trong công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho các cơ quan trong Khối, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mở cửa, hội nhập./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,