Xuân Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc08:50, Thứ Ba, 24/03/2015 (GMT+7)

Cùng với việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, từ đầu năm đến nay, huyện Xuân Trường đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 99-KH/TU của Ban TVTU về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Làng quê xã Xuân Phú đổi mới.
Làng quê xã Xuân Phú đổi mới.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Huyện ủy Xuân Trường đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó nội dung tập trung tuyên truyền giới thiệu những văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban TVTU về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Những vấn đề mới về công tác nhân sự và quy chế bầu cử trong Đảng. Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Đảng bộ huyện và Đảng bộ các địa phương; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về kết quả, tiến độ đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở của các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp… Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tới các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và các báo cáo viên trong toàn huyện. Đài phát thanh huyện, Phòng VH-TT huyện đã tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các hoạt động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội Đảng bộ các cấp; công tác chỉ đạo, tiến độ tổ chức đại hội chi bộ tại các xã, thị trấn; Phòng VH-TT huyện đã tổ chức các cụm pa nô, dựng cột đèn, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường, trung tâm các thị trấn, thị tứ, nơi tập trung đông dân cư, cơ quan, công sở, tổ chức triển lãm giới thiệu hình ảnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2010-2015. Từ đầu năm 2015 đến nay đã có hơn 300 tin bài tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp được phát trên Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn; hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, cờ trang trí các loại; hàng trăm mét vuông tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp đã được treo tại trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn và các thôn, xóm, tạo khí thế sôi nổi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với công tác tuyên truyền, Đảng ủy các xã, thị trấn đang tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng bộ; tổ chức các hoạt động biểu diễn VHVN, TDTT chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Nhiều Đảng bộ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham quan các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn như: Đền chùa Tự Lạc (nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của 3 huyện Xuân Trường, Hải Hậu và Giao Thuỷ), dâng hương tại Nhà lưu niệm, Tượng đài, Nhà truyền thống cố Tổng Bí thư Trường Chinh.  

Công tác tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ở huyện Xuân Trường đã tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong lao động sản xuất, học tập và công tác tạo niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ để các tổ chức Đảng trong huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,