Xuân Trường triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương năm 2020
Cập nhật lúc20:21, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, xã trên địa bàn năm 2020 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LARMP) đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Xuân Trường đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện ngay một số nội dung cấp bách.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương năm 2019 theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải gửi về Phòng Công Thương huyện để tổng hợp; triển khai lập, phê duyệt dự toán và ký kết hợp đồng thực hiện kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, xã trên địa bàn năm 2020 từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông của các xã, thị trấn được giao trong năm với mức tối thiểu 1,5 triệu đồng/km/năm; tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương theo dự toán đã phê duyệt đảm bảo các yêu cầu theo quy định, định kỳ hàng quý nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thực hiện việc thanh, quyết toán vào cuối tháng 12-2020.

UBND huyện Xuân Trường giao Phòng Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương của các xã, thị trấn đảm bảo tiến độ, chất lượng; Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định, không tham mưu trình duyệt quyết toán đối với các địa phương không có hồ sơ thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên năm 2019 và các năm tiếp theo./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,