UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
Cập nhật lúc20:14, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Ngày 12-2-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020. 

Mục tiêu là nhằm tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý ATTP; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho tiêu dùng trong tỉnh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Tiếp tục phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu phù hợp với thế mạnh của từng địa phương, sản phẩm, ngành hàng và nhu cầu của thị trường. Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh đối với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 21-11-2019 của UBND tỉnh về phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN và PTNT trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, trong đó chú trọng đến chất lượng ATTP, nguồn gốc, xuất xứ đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; kết hợp tuyên truyền cho chủ các cơ sở, nhà hàng, bếp ăn tập thể chọn thực phẩm sạch, thực phẩm có nguồn gốc đảm bảo an toàn; phối hợp với các Sở NN và PTNT, Công Thương và các cơ quan liên quan giải quyết các sự cố về mất ATTP. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ và quảng bá thực phẩm nông, lâm, thủy sản; tăng cường kiểm soát điều kiện bảo đảm ATTP tại các chợ, siêu thị, nâng cao trách nhiệm của các Ban quản lý chợ trong công tác bảo đảm ATTP tại chợ truyền thống. Công an tỉnh chủ động cập nhật tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi buôn bán các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và sản phẩm nông, lâm, thủy sản không bảo đảm an toàn, buôn bán sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định về ATTP. UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động trên địa bàn; tăng cường thực hiện công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; phối hợp với Sở NN và PTNT thực hiện Kế hoạch hành động, lựa chọn xây dựng phát triển các sản phẩm OCOP theo đặc thù của địa phương; xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung đảm bảo ATTP. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, vận động hội viên chấp hành các quy định về ATTP và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản có hành vi vi phạm về ATTP./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,