Khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc20:08, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Ngày 13-2, UBND tỉnh tổ chức khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tới dự.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu bấm nút khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định.
Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu bấm nút khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định.

Đề án mô hình đô thị thông minh được triển khai từ năm 2019. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) và các sở, ngành liên quan lựa chọn lộ trình xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin điều hành cấp tỉnh để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và xây dựng các trung tâm thành phần thuộc các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống của công dân như: giáo dục và đào tạo; văn hóa - thể thao - du lịch; doanh nghiệp; giao thông, xây dựng; tài nguyên và môi trường… Đến nay, tỉnh ta đã triển khai được các dự án hợp phần chính của Đề án, trong đó, Trung tâm Dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Nam Định là dự án nền tảng ứng dụng đầu tiên. 

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại buổi khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại buổi khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định.

Tại buổi khai trương, vận hành thí điểm, đại diện Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC đã giới thiệu, trình diễn mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh với các phần mềm tiện ích phục vụ cơ quan quản lý Nhà nước, người dân như: xem và gửi báo cáo, chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản, quản lý lịch làm việc, quản lý nhiệm vụ, chương trình họp thông minh, tiếp nhận và trả lời ý kiến người dân, theo dõi, phân tích báo chí và mạng xã hội, hệ thống tích hợp camera và cảm biến, hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông tin, các ứng dụng di động (app) cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các cán bộ công chức, viên chức và người dân trong toàn tỉnh… Hệ thống thông tin sẽ tập hợp, phân tích tạo lập các cơ sở dữ liệu, ứng dụng các thuật toán đặc biệt và trí tuệ nhân tạo để phân tích, mô phỏng, dự báo, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ lãnh đạo tỉnh trong việc ra các quyết sách, quyết định quan trọng.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định.

Tại buổi khai trương, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự hỗ trợ nhiệt tình của Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC cũng như tính ưu việt và hiệu quả của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh. Đây là mô hình thể hiện sự tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh. Để triển khai thành công Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, đồng chí nhấn mạnh 3 nội dung cần làm tốt, là: Quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng kỹ thuật CNTT. Hiện tại Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC đã hỗ trợ tỉnh phần mềm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, do đó các sở, ngành chức năng, các địa phương cần tập trung chỉ đạo điều hành, chuẩn bị tốt cán bộ có năng lực khai thác sử dụng CNTT và tuyên truyền để người dân biết và sử dụng hệ thống thông minh. Chủ động tích hợp cơ sở dữ liệu theo nhiệm vụ chuyên môn. Sau khi vận hành thử nghiệm, Sở TT và TT phối hợp với Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC xây dựng cơ chế quản lý Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và mời Bộ TT và TT thẩm định đánh giá sự phù hợp của mô hình Trung tâm cũng như có kế hoạch triển khai mô hình trên diện rộng. Đồng chí cũng yêu cầu Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC tiếp tục hỗ trợ, cử các chuyên gia có kinh nghiệm để hướng dẫn các đơn vị của tỉnh khai thác sử dụng Trung tâm, đảm bảo hệ thống khi triển khai đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi vận hành thí điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các ngành chức năng và Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC trong việc xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh và khẳng định: Đây là nền tảng quan trọng về CNTT để tiệm cận với chính quyền số theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tỉnh ta nằm trong tốp đầu trên toàn quốc về xây dựng đô thị thông minh. Để vận hành tốt Trung tâm điều hành đô thị thông minh, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành chức năng chuẩn bị tốt nguồn lực, kinh phí đầu tư cho xây dựng Trung tâm; phối hợp cung cấp dữ liệu để Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng Trung tâm theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo mục tiêu giúp hệ thống chính trị quản lý, điều hành hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,