Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
Cập nhật lúc06:17, Thứ Hai, 23/07/2018 (GMT+7)

Ngày 20-7-2018, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTW) 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ðến dự có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN và PTNT; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Triển khai thực hiện NQTW7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 10 năm qua các cấp ủy Ðảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, xác định được bước đi, cách làm phù hợp với đặc điểm thực tiễn của tỉnh, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã có 95,7% số xã và 5/10 huyện đạt chuẩn NTM, trở thành điểm sáng và là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng. Cùng với việc sắp xếp và tổ chức lại sản xuất đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn truy xuất nguồn gốc chất lượng nông sản. Sản xuất CN-TTCN, ngành nghề và thu hút đầu tư vào địa bàn nông thôn đạt kết quả khá, góp phần tích cực giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp. Kết quả phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn và tái cơ cấu nông nghiệp đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. So với năm 2008, thu nhập tăng gấp hơn 3,5 lần, hộ có thu nhập chính ngoài nông nghiệp chiếm 70,3%, tăng 33,7%; khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm còn 1,44 lần (giảm 0,3 lần). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%; 97,8% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, 100% hộ sử dụng điện, 99,7% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 96% hộ sử dụng ti vi, gần 80% hộ có xe máy, tủ lạnh. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được kịp thời thực hiện, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp; ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, các hoạt động nhân ái, từ thiện tiếp tục được khơi dậy và phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ NN và PTNT biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện NQTW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả, thành tích đạt được, thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai tốt hơn nữa NQTW 7 (khóa X), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 04 về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 27 của Ban BCH Ðảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là kiên cố hóa kênh mương, đê kè sông, biển để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; xây dựng hạ tầng giao thông đồng ruộng, đầu tư cho lĩnh vực nước sạch, giáo dục, y tế, văn hóa và vệ sinh môi trường. Phát triển các khu đô thị, khu dân cư tập trung; xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; giữ gìn bản sắc văn hóa vùng nông thôn. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành Chương trình xây dựng NTM ở các địa phương còn lại và nâng cao các tiêu chí NTM ở các huyện, xã, thị trấn đã đạt chuẩn theo hướng bền vững và phát triển, phấn đấu năm 2019 đạt tỉnh NTM; đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục xây dựng NTM phát triển bền vững và NTM kiểu mẫu. Tổ chức có hiệu quả các chính sách của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn. Ðồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số cơ chế chính sách của tỉnh, khuyến khích, hỗ trợ nhằm tiếp tục thu hút các doanh nghiệp về đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn. Ðẩy mạnh thực hiện các nội dung của Ðề án tái cơ cấu nông nghiệp; khuyến khích tập trung ruộng đất, phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với nông dân trong tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Quan tâm chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,