Hội nghị triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật lúc07:47, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Ngày 18-7-2018, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định, Kết luận, Kế hoạch của tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện và Thành phố Nam Ðịnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Bùi Xuân Ðức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày Kế hoạch số 50-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Ðảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Rung, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Kế hoạch số 73/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24-1-2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Kế hoạch này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đều hướng đến mục tiêu chung đó là thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp cũng như toàn xã hội về việc đổi mới, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng bước giảm đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập và thu nhập cho viên chức, người lao động ở các đơn vị này. Kế hoạch cũng xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Ðảng...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là hai Nghị quyết rất quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm bộ máy, giảm biên chế, tác động trực tiếp đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. Các nội dung của Nghị quyết có nhiều điểm mới như hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giảm đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị, giảm đơn vị sự nghiệp, giao tự chủ và xã hội hóa đối với một số lĩnh vực sự nghiệp công lập. Trong điều kiện nhiều văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương chưa cụ thể; cơ chế, chính sách đối với cán bộ khi sắp xếp chưa được ban hành đồng bộ, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung. Trước hết đảm bảo đúng tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã được nêu trong Kế hoạch số 41-KH/TU của Ban TVTU và Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh. Từ nay đến trước 1-8-2018 thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm. Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HÐND, UBND huyện tại các huyện Vụ Bản, Nam Trực. Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ tại huyện Vụ Bản. Trên cơ sở hợp nhất một số cơ quan ở 2 huyện Vụ Bản và Nam Trực, Tỉnh ủy khuyến khích các huyện, thành phố còn lại tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Ðối với Nghị quyết số 19-NQ/TW, đây là vấn đề khó, phức tạp, có phạm vi ảnh hưởng rộng nên các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số mốc thời gian. Ðến năm 2021, toàn tỉnh giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập (103 đơn vị), tỉnh phấn đấu giảm 175 đơn vị. Trong đó, năm 2018 giảm 33 đơn vị; năm 2019 giảm 138 đơn vị, năm 2020 giảm 4 đơn vị. Ðối với cấp huyện, thành phố cần lưu ý tập trung chỉ đạo, xây dựng đề án sáp nhập trường học cấp xã theo hướng mỗi đơn vị chỉ có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở công lập. Thời gian hoàn thành đề án sáp nhập trường học trong năm 2018, thực hiện từ năm học 2019-2020. Xây dựng đề án hợp nhất Trạm Chăn nuôi thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện ngay từ năm 2018. Sáp nhập Ðài phát thanh cấp huyện vào Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao cấp huyện, thực hiện từ năm 2019... Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết số 18, 19 cũng như Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ để tạo ra sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động, bám sát mốc thời gian triển khai một cách tích cực, hiệu quả./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,