Khôi phục và phát triển KT-XH giai đoạn 1976-1980, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - Kỳ 12

04:05, 24/05/2016

[links()]

(Tiếp theo)

    Để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngày 30-10-1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 2139-QĐ/TU thành lập Ban 79 gồm 19 đồng chí do đồng chí Trần Văn Soạn - Phó Bí thư Thường trụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy uỷ ban nhân dân tỉnh đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Sau khi thành lập, Ban đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hàng trăm vụ việc sai phạm của cán bộ, đảng viên; giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhờ đó, các cơ quan, tổ chức đảng giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo thực thi quyền lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng mới, lòng tin của nhân dân vào Đảng được củng cố.

    Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 81-CT/TW ngày 10-11-1979 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện nhiệm vụ đấu tranh khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, đã làm điểm trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, thành phố Nam Định và ở 7 ngành; thực hiện Thông tri số 71-TT/TW ngày 5-2-1979 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 228 của Bộ Chính trị trong năm 1979 và 1980 tại 3 xã điểm: Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ II, tháng 11-1979.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ II, tháng 11-1979.

    Công tác phát triển đảng được thường xuyên coi trọng. Trong 3 năm (1976-1978), bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp được 2.052 đảng viên mới, trong đó nữ chiếm 31,5%; đoàn viên thanh niên 71,63%; công nhân 17,5%; cán bộ, công nhân viên 39,9%.

    Gắn liền với công tác xây dựng đảng, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền. Ngày 20-5-1979, có 99,2% số cử tri đi bầu đại biểu hội đồng nhân dân huyện, xã và cấp tương đương. Bộ máy hành chính các cấp được kiện toàn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, có sự phân công trách nhiệm và ngày càng phát huy tính dân chủ, tự giác, tinh thần trách nhiệm phục vụ của các thành viên trong các cấp chính quyền.

    Thực hiện Chỉ thị của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ huyện Hải Hậu tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh. Các đảng bộ đã tiến hành đại hội từ cơ sở đến huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc đạt kết quả tốt.

    Từ ngày 26 đến ngày 30-11-1979, tại Hội trường 3-2 thành phố Nam Định, Đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II với sự tham gia của 500 đại biểu. Đánh giá thành tựu, kết quả trong nhiệm kỳ 1977-1979, Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tại Đại hội khẳng định: “Ba năm qua vượt qua những thử thách lớn về địch họa, thiên tai, Đảng bộ và quân dân tỉnh ta đã giành được những thắng lợi quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, đảm bảo đời sống nhân dân, quốc phòng và an ninh vững mạnh, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được củng cố, cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội được tăng cường; trong khó khăn, nhiều đơn vị xã, huyện, xí nghiệp vẫn có bước phát triển mới”.

    Đại hội cũng đã chỉ rõ những tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là: Phong trào phát triển chưa mạnh chưa đều và thiếu vững chắc, nhiều chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ lần thứ I chưa đạt và có những chỉ tiêu đạt thấp. Nguyên nhân là do lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, bước đầu chưa đúng quy luật.

    Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ 2 năm (1980-1981) là: Phát huy truyền thống đoàn kết chiến đấu tinh thần tự lực, tự cường; nắm vững chuyên chính vô sản xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, trong đó, cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; tập trung sức mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu cân đối tiền - hàng trên địa bàn của tỉnh; tăng cường công tác an ninh - quốc phòng, đảm bảo kết hợp kinh tế với quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh kiên quyết chống các mặt tiêu cực trong hoạt động kinh tế - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực của chính quyền và chức năng các đoàn thể, trọng tâm là củng cố cơ sở và kiện toàn cấp huyện, có chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, quản lý kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực chỉ đạo thực hiện của các cấp, các ngành; phấn đấu xây dựng Hà Nam Ninh thành một tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và ngư nghiệp phát triển, vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, có văn hoá, khoa học - kỹ thuật tiến bộ và Đảng bộ vững mạnh.

    Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá II gồm 45 đồng chí (trong đó có 4 đồng chí dự khuyết). Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Tạ Hồng Thanh được bầu là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Bổng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Soạn là ủy viên Thường vụ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh.

    Sau Đại hội, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ huyện, thành phố tổ chức tốt các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và lần thứ II, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành giữa hai kỳ đại hội.

(Còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com