Nội dung thông báo nêu rõ: Ngày 6-7-2017, tại Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Đoàn TTVN tham dự các Đại hội thể thao quốc tế. Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) về việc tổ chức các Đoàn TTVN tham dự các kỳ SEA Games, Đại hội thể thao của châu lục và thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Tổng cục TDTT tham mưu cơ cấu, thành phần Đoàn TTVN tham dự các kỳ Đại hội thể thao quốc tế theo đúng quy định của Ban tổ chức đại hội. Đặc biệt, cần ưu tiên thành viên là các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và đội ngũ bác sĩ… Bộ trưởng giao Tổng cục TDTT rà soát lại cơ cấu, thành phần Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 tại Ma-lai-xi-a, báo cáo Bộ trưởng.

Trước đó, danh sách Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 có đến 10 phó đoàn, dù theo quy định của Ban tổ chức SEA Games, mỗi đoàn chỉ có 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn.

Theo qdnd.vn