Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Nam Trực

07:04, 19/04/2013

Nhận thức gia đình là tế bào của xã hội, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng làng văn hóa, những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) huyện Nam Trực đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH). Huyện đã ban hành quy trình, thủ tục hồ sơ công nhận GĐVH; gắn phong trào xây dựng GĐVH với các phong trào: Xây dựng nông thôn mới (NTM), "Xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận", "Ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền", phong trào làm giàu từ kinh tế hộ, phong trào dòng họ khuyến học - gia đình hiếu học...

Gia đình ông Đặng Xuân Chiêm, đảng viên 53 tuổi Đảng ở xóm 8, thôn Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh luôn được bình bầu là gia đình văn hoá tiêu biểu.
Gia đình ông Đặng Xuân Chiêm, đảng viên 53 tuổi Đảng ở xóm 8, thôn Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh luôn được bình bầu là gia đình văn hoá tiêu biểu.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng GĐVH được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, các hội thi, hội diễn văn nghệ ở cơ sở, các cuộc họp xóm và sinh hoạt CLB tiền hôn nhân, CLB gia đình hạnh phúc, CLB gia đình làm kinh tế giỏi của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi… Trong quá trình xây dựng GĐVH, nhiều xã, thị trấn đã đồng thời quan tâm thực hiện các biện pháp đồng bộ đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những tiêu cực ngoài xã hội ảnh hưởng đến nền nếp, gia phong của mỗi gia đình; chú trọng giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ, làng xóm tới người dân. Qua đó, các gia đình đã xây dựng vun đắp những mối quan hệ nhân ái tốt đẹp, có trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình; chăm lo phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tinh thần gắn kết, tương trợ giữa các gia đình trong cộng đồng được phát huy, nhất là việc giúp đỡ các gia đình neo đơn, khó khăn hoạn nạn. Việc bình xét, công nhận GĐVH được tiến hành hằng năm, đảm bảo dân chủ, công khai. Đến nay, toàn huyện có 80% gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH. Phong trào đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, giữ vững an ninh nông thôn, tạo thêm sức “đề kháng” cho từng thành viên, từng gia đình trước những mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường. Số gia đình có đời sống ổn định ngày càng cao, nhiều làng số hộ khá, giàu chiếm 60%. Ở các làng nghề truyền thống như hoa, cây cảnh Vị Khê xã Điền Xá, dệt Phú Cường xã Nam Thanh, làm hoa lụa xã Hồng Quang, đúc đồng thôn Đồng Quỹ, xã Nam Tiến…, có nhiều hộ trở thành điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều gia đình khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng GĐVH ở huyện Nam Trực còn những hạn chế: phong trào phát triển chưa đều, một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đôn đốc phong trào; số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa còn thấp so với đăng ký hằng năm. Việc thực hiện quy chế, quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang của nhiều gia đình chưa nghiêm. Tội phạm, tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nghiện hút ma túy còn diễn biến phức tạp, song chậm được xử lý, khắc phục đã tác động xấu đến các thành viên trong gia đình, nhất là đối tượng đang ở tuổi vị thành niên. Nhiều giá trị truyền thống, đạo đức tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên, nhường dưới… có lúc, có nơi bị xuống cấp... Bên cạnh đó, những tập quán, nếp sống cũ như sinh đẻ không kế hoạch, ràng buộc tín ngưỡng cùng với tác động mặt trái cơ chế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của phong trào. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng GĐVH trong thời gian tới, huyện Nam Trực tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, trước hết là sự gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng GĐVH ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào để biểu dương kịp thời những GĐVH tiêu biểu ở các xã, thị trấn. Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu GĐVH. Lồng ghép các chương trình đầu tư, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá… phục vụ sinh hoạt văn hóa như nhà văn hóa, sân vận động, các loại hình CLB, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đời sống văn hóa tinh thần của mỗi gia đình./.

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com