Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

08:08, 23/08/2021

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Trong đó cùng với việc nâng cao chất lượng các biện pháp công tác biên phòng, BĐBP tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các xã, thị trấn ven biển và ngư dân nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển; hệ thống luật biên giới, biển, đảo Việt Nam và quốc tế; các quy định về quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biển... Trong quá trình triển khai, các đơn vị BĐBP đã thực hiện bằng nhiều hình thức và cách làm hiệu quả như: Thông qua các hội nghị của địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng; các lớp tập huấn, giáo dục quốc phòng và an ninh, phổ biến pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về “Biên giới và Bộ đội Biên phòng”, “Pháp luật biên giới quốc gia”; đẩy mạnh thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, trọng tâm là nâng cao hoạt động đỡ đầu, kết nghĩa giữa các xã, huyện nội địa với các đơn vị biên phòng và các xã, huyện tuyến biển. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân khu vực biên giới biển tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các đơn vị biên phòng đã phối hợp duy trì hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự ở các địa bàn thôn, xóm và trên khu vực tuyến biển với nhiều hình thức tự quản, tự phòng phù hợp. Đến nay, các đơn vị đã phối hợp duy trì hoạt động 31 tổ tàu thuyền an toàn; 18 tổ an ninh tự quản khu vực bến neo, đậu tàu thuyền; 19 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự bình yên và phát triển tuyến biển”. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, định hướng hoạt động cho các tổ “tàu thuyền an toàn”, tổ “tự quản an ninh trật tự” đã đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ theo định kỳ. Với sự hướng dẫn hoạt động của các đồn biên phòng, các tổ an ninh tự quản đã xây dựng quy ước, quy chế hoạt động, thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, bảo vệ tài sản và nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển đồng thời thường xuyên thông báo tình hình trên biển cho các đơn vị biên phòng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ở các xã, thị trấn ven biển đã có 524 tập thể, 2.281 cá nhân và 2.367 hộ gia đình tự nguyện đăng ký phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”;  các đồn biên phòng đã tổ chức sinh hoạt 87 tổ/1.473 thành viên “tổ tàu thuyền an toàn”, “tổ an ninh trật tự” để nắm tình hình, kết hợp tuyên truyền, trao đổi thông tin, định hướng hoạt động chấp hành nghiêm các quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài và kịp thời khai báo số người lao động từ nước ngoài trở về để chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị BĐBP tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn đứng chân thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó tăng cường và nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động, các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự của các xã, thị trấn tuyến biển làm tốt công tác quản lý địa bàn, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển của tỉnh, xác định địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự…; từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng các kế hoạch phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Trong những năm qua, các đơn vị BĐBP tỉnh đã đấu tranh kết thúc 8 chuyên án, 122 kế hoạch nghiệp vụ với các loại tội phạm, thu 10 bánh và 150 gam hê-rô-in, 21.400 viên và 218 gam ma túy tổng hợp, 160kg pháo nổ các loại; xử phạt vi phạm hành chính 278 vụ, 519 đối tượng, thu 2,6 tỷ đồng... góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên phòng.

Với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, là cơ sở quan trọng giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh./

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com