Lực lượng vũ trang Nam Trực học và làm theo Bác
Cập nhật lúc08:23, Thứ Ba, 09/03/2021 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nam Trực đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thông qua việc học và làm theo Bác, đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Ban CHQS huyện Nam Trực kiểm tra công tác chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ.  Bài và ảnh: Thu Thủy
Cán bộ Ban CHQS huyện Nam Trực kiểm tra công tác chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ. 

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, tự giác, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nam Trực đã triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị theo  từng chuyên đề hàng năm. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên; từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức tổ chức kỷ luật. Sau mỗi đợt học tập, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký tu dưỡng làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nam Trực đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu nhằm thúc đẩy toàn diện các mặt công tác của LLVT huyện đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) hàng năm. 

Bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Nam Trực đều thấm nhuần và trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác, phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong năm 2020, LLVT huyện Nam Trực đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP: Hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên khá, giỏi. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) được triển khai thực hiện toàn diện, có chiều sâu, trong đó đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP và AN huyện mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 80 đồng chí thuộc đối tượng 4 và 1 lớp cho 55 vị chức sắc, chức việc Phật giáo; phối hợp với các trường THPT tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 cho 1.978 học sinh và hướng dẫn giáo dục nội dung kiến thức QP-AN theo chương trình đào tạo trong các nhà trường THPT trên địa bàn. Trong công tác xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đơn vị luôn chú trọng xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị trong đó đã làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương; nhất là nhiệm vụ công tác QP, QSĐP, Luật Nghĩa vụ quân sự. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và LLVT huyện luôn tự hào về truyền thống của Đảng, của dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; đồng thời duy trì, thực hiện có nền nếp chế độ ngày chính trị, văn hoá, tinh thần ở cơ sở; tổ chức tọa đàm “Chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và bảo đảm an toàn là trách nhiệm của quân nhân”. Bên cạnh đó Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định giao chỉ tiêu biên chế lực lượng Dân quân tự vệ các đơn vị và kết nạp chiến sĩ mới; kiện toàn, tổ chức biên chế các đơn vị Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; thực hiện tốt công tác phúc tra 3 lực lượng, rà soát, kiện toàn lực lượng Dự bị động viên biên chế vào các đơn vị đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của cấp trên. Thực hiện đầy đủ quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020 đảm bảo chất lượng. Hoàn thành nội dung, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện cho các đối tượng. Trong đó, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh, Kế hoạch, Hướng dẫn huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị năm 2020 của Bộ CHQS tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ lực lượng thường trực và cán bộ làm công tác Dân quân tự vệ bảo đảm đúng, đủ nội dung và thời gian theo kế hoạch. Tổ chức ra quân huấn luyện đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc, phù hợp với điều kiện đơn vị địa phương đang trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Xác định đột phá trong nhiệm vụ huấn luyện tại chức, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho 100% cán bộ, nhân viên cơ quan theo đúng nội dung kế hoạch; đưa nội dung huấn luyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào công tác huấn luyện chính khóa theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên bảo đảm chất lượng; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, kết quả đạt khá. Cùng với công tác xây dựng lực lượng, Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và chính sách người có công. Năm 2020, Ban CHQS huyện đã rà soát, thẩm định, đề nghị chi trả cho 261 đối tượng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 533 triệu đồng và 122 đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 492 triệu đồng bảo đảm chặt chẽ đúng thủ tục, nguyên tắc; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn... với tổng trị giá trên 131 triệu đồng.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị ở LLVT huyện Nam Trực đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến rõ nét trong các mặt hoạt động, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,