Giao Thủy đẩy mạnh cải cách hành chính

08:03, 18/03/2021

Những năm qua, huyện Giao Thủy đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tác động mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công nhân Công ty CP May thể thao chuyên nghiệp Giao Yến kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Công nhân Công ty CP May thể thao chuyên nghiệp Giao Yến kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm chủ trương của cấp trên về công tác CCHC; coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành, là cơ sở bình xét thi đua, khen thường và đánh giá cán bộ. UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chữ ký số trong quản lý và điều hành công việc; sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện và các xã, thị trấn để chỉ đạo, triển khai các công việc thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả. Trong quá trình triển khai, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thường xuyên ra soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện các thủ tục không cần thiết, không phù hợp để đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ. Các thủ tục hành chính cấp huyện, xã được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai các nội dung công việc, thủ tục về hồ sơ, các loại giấy tờ biểu mẫu, quy trình và thời gian giải quyết, phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị. Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách, làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của huyện và các xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn, tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2005 được đẩy mạnh. Năm 2020, UBND huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thêm 8 xã, thị trấn chuyển đổi từ ISO 9001:2008 lên phiên bản ISO 9001:2015, từng bước thực hiện kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, vận hành áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia của tỉnh. Huyện cũng đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa của các phòng, ban và các xã, thị trấn.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay công tác CCHC của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, góp phần rút ngắn khoảng cách trong giải quyết giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước. Tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao; bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đảm bảo đúng thời gian, quy trình, trình tự và thủ tục. Trong năm 2020, UBND huyện đã tiến hành tự kiểm tra khoảng 6.000 văn bản. Qua hoạt động kiểm tra cho thấy chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản của UBND huyện và các xã, thị trấn cơ bản thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông được thực hiện 100% tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND huyện; không có trường hợp phản ánh, khiếu nại liên quan đến thủ tục hành chính. Năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện sắp xếp 11 cơ quan hành chính cấp huyện, 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Thực hiện điều chuyển nhiều cán bộ, công chức, viên chức của huyện có trình độ chuyên môn về nắm giữ các chức vụ lãnh đạo của các xã, thị trấn; điều động và bổ nhiệm 16 cán bộ quản lý các trường tiểu học, THCS; ban hành Quy định tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh. Chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, chấp hành tốt đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, chủ động trong bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ lãnh đạo. Cán bộ, công chức của huyện đều có thái độ ứng xử đúng mực với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Trang thiết bị làm việc tại Bộ phận một cửa huyện và 22 xã, thị trấn được nâng cấp, trang bị đảm bảo hiệu quả công việc. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai tới các phòng, ban, đơn vị. Trong năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện đã tiếp nhận, giải quyết khoảng 3.000 TTHC qua hệ thống cung cấp dịch vụ công của tỉnh, trong đó TTHC giải quyết đúng hạn đạt tỉ lệ cao. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã đảm bảo kết nối, liên thông và cung cấp trực tuyến toàn bộ 212 TTHC cấp huyện, trong đó có 99 dịch vụ công mức độ 3 và 60 dịch vụ công mức độ 4. Trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết 200 hồ sơ TTHC qua mạng internet.   

Thời gian tới, huyện Giao Thủy tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện CCHC. Duy trì việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác CCHC, xác định trọng tâm, trọng điểm qua từng năm, từng giai đoạn; gắn CCHC với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp đáp ứng mục tiêu, nội dung, yêu cầu của CCHC trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công là nhiệm vụ trọng tâm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức và cá nhân, đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết công việc hành chính./.

Bài và ảnh: Đức ThiệnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com