Góp phần xây dựng chính quyền phục vụ

08:03, 17/03/2021

Thời gian qua, UBND huyện Nghĩa Hưng tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó nổi bật là việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước.

Hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Nghĩa Hưng.
Hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Nghĩa Hưng.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản cấp trên về cải cách hành chính tới cán bộ, công chức, người dân. Thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ, trong đó bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được niêm yết, công khai đầy đủ tại Bộ phận “một cửa” của huyện và trên Trang Thông tin điện tử của huyện; bộ thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết công khai tại Bộ phận “một cửa” cấp xã đúng theo quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước ở địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, kịp thời ngăn chặn các tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác của bộ phận “một cửa”; quy định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức nếu để sai, chậm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” nhằm nâng cao nghiệp vụ, tinh thần, trách nhiệm trong việc xử lý các tình huống khi công dân tới làm thủ tục hành chính.

Đồng chí Phạm Thị Dung, Phó Chánh văn phòng UBND, Trưởng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Nghĩa Hưng cho biết: Để phát huy hiệu quả mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, UBND huyện đã kiện toàn Bộ phận “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, trên cơ sở đó việc tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hồ sơ, chuyển giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính đều được thực hiện bằng văn bản, đúng theo quy trình, đã được rút ngắn về thời gian, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị trong giải quyết; hạn chế đến mức thấp nhất các hồ sơ tồn đọng, kéo dài, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện nay, huyện Nghĩa Hưng đang thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” với 11 lĩnh vực công việc như: Công thương, Nông nghiệp, Giáo dục và đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống Camera giám sát, máy vi tính kết nối mạng và các trang thiết bị khá hiện đại đáp ứng theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại UBND các xã, thị trấn đến nay đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp. Ở cả 24 xã, thị trấn trong huyện đều xây dựng các văn bản về: Kiện toàn; quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế thực hiện của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực. Quy trình giải quyết tuân thủ đúng quy định của pháp luật, sổ sách ghi chép, hồ sơ lưu trữ đầy đủ, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính ở 10 lĩnh vực với 136 thủ tục giải quyết thuộc thẩm quyền. Công khai đường dây nóng và địa chỉ email. Tiếp nhận PAKN đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để kịp thời giải quyết những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” đảm bảo rõ ràng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính. Đồng chí Vũ Thành Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Liễu Đề cho biết: Xác định bộ phận “một cửa” đóng vai trò quan trọng trong xây dựng chính quyền phục vụ, thị trấn luôn quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị đồng bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công dân đến giao dịch tại Bộ phận “một cửa”. Năm 2020, UBND thị trấn đã kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm 8 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND thị trấn là trưởng bộ phận; 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học, tất cả đều có tinh thần trách nhiệm cao phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thị trấn luôn thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong đó lãnh đạo Bộ phận “một cửa” duy trì thường trực để giải quyết kịp thời mọi công việc. Công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” được cải tiến đơn giản và nhanh gọn. Hồ sơ được cán bộ chuyên môn tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật, do đó công dân có thể lấy kết quả ngay sau 10 phút hoặc trong ngày. Tại các xã ven biển thuộc miền hạ của huyện Nghĩa Hưng như Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Phúc Thắng; các thị trấn Rạng Đông, Quỹ Nhất, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng được đầu tư có chất lượng để phục vụ nhân dân. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước tại bộ phận “một cửa” cấp xã huyện Nghĩa Hưng cho thấy, mọi thủ tục hành chính đều được bộ phận “một cửa” giải quyết đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Từ năm 2020 đến nay, tại bộ phận “một cửa” cấp huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Nghĩa Hưng đã tiếp nhận tổng số 50.677 hồ sơ, trong đó cấp huyện đã tiếp nhận  2.292 hồ sơ, tiến hành giải quyết 1.821 hồ sơ, đảm bảo đúng thời gian 1.816 hồ sơ, đang giải quyết là 460 hồ sơ trong thời hạn, 5 hồ sơ quá hạn và 11 hồ sơ trả lại. Ở cấp xã đã tiếp nhận 48.385 thủ tục, tiến hành giải quyết 48.385 thủ tục đúng theo quy định. Kết quả trên cho thấy việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com