Tăng, ni, phật tử huyện Nam Trực tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

08:03, 18/03/2021

Huyện Nam Trực hiện có 132 chùa với khoảng 20 nghìn tín đồ phật tử. Những năm qua, công tác Phật sự ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của phật tử và nhân dân, đúng với tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” góp phần xây dựng “Hoằng dương chính pháp”. Hầu hết tăng, ni, phật tử tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các phong trào yêu nước; trong đó có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trụ trì chùa Trừng Uyên, xã Điền Xá (Nam Trực) tuyên truyền quan điểm sống “tốt đời, đẹp đạo” cho các phật tử .
Trụ trì chùa Trừng Uyên, xã Điền Xá (Nam Trực) tuyên truyền quan điểm sống “tốt đời, đẹp đạo” cho các phật tử .

Hàng năm, Ban Trị sự Phật giáo huyện tích cực tham gia cùng với chính quyền, MTTQ, Công an và các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác tôn giáo; phổ biến cho tăng, ni, phật tử nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch; tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, chia rẽ tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; làm tốt việc đấu tranh tố giác tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội… Ban Trị sự Phật giáo huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức cho các chùa ký cam kết giao ước thi đua thực hiện các tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho tăng, ni… Thông qua đó, tăng, ni, phật tử hiểu rõ chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh. Các sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn các tà đạo, các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, ngăn chặn các phần tử lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi cá nhân, chống phá Nhà nước. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự hướng dẫn của Công an huyện, Ban trị sự. Phật giáo huyện đã sớm triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba an toàn” về an ninh, trật tự. Các tăng, ni đã tích cực tuyên truyền đến các tín đồ, phật tử ở các địa phương nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình cũng như của các cơ sở thờ tự; phát hiện kịp thời các đối tượng xấu ở địa phương để báo với chính quyền có biện pháp giải quyết, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Trong những năm gần đây, ở các chùa có tăng, ni trụ trì đã không để xảy ra tình trạng mất tài sản. Thông qua các kỳ an cư kiết hạ, các buổi lễ, Ban Trị sự Phật giáo huyện thường nhắc nhở các tăng, ni kêu gọi tín đồ phật tử tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Kỳ an cư kiết hạ năm 2020, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã được Công an huyện hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở thờ tự; phòng ngừa, đấu tranh với các loại đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn tài sản tại các cơ sở thờ tự. Ban Trị sự Phật giáo huyện còn kêu gọi tăng, ni, tín đồ phật tử tích cực hưởng ứng xây dựng mô hình phong trào “Chùa tinh tiến” như chùa Đại Bi (thị trấn Nam Giang), chùa Tây Lạc (xã Đồng Sơn), chùa Lã Điền (xã Điền Xá)…; phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh giữa tăng, ni với tín đồ ở chùa Đồng Lư (xã Tân Thịnh), chùa Bái Hạ (xã Nghĩa An), chùa Trà (xã Nam Hải)... Ngoài ra, Ban trị sự thường xuyên nhắc nhở các tăng, ni tích cực phối hợp với các tổ chức quần chúng ở cơ sở như: Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ… phát huy tình đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng cuộc sống văn minh, văn hóa, đem lại sự bình an cho nhân dân.

Việc tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc của tăng, ni, phật tử trong huyện đã góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự ở địa phương, nhất là trong dịp có tổ chức các lễ hội. Qua đó tiếp tục khẳng định bản sắc, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, khích lệ, động viên tăng, ni, tín đồ, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Hồng MinhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com