Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp
Cập nhật lúc08:15, Thứ Sáu, 05/07/2019 (GMT+7)

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh các tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được các tổ chức công đoàn triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sản xuất tại Nhà máy Sợi (Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định) tại Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phố Nam Định.
Sản xuất tại Nhà máy Sợi (Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định) tại Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phố Nam Định.

3 năm qua (2016-2018) thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh về  "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp", Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tích cực phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm những vấn đề mới liên quan đến người lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống doanh nghiệp, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hàng năm với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”...; tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, phòng, chống ma túy; tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời tăng cường các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi lành mạnh, bổ ích trong công nhân, viên chức, lao động. Thực hiện Nghị quyết liên tịch, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được cán bộ, đoàn viên và các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng. 3 năm qua, các doanh nghiệp đã có hơn 200 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; 35 tác giả tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 25 cá nhân xuất sắc được Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen; 28 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 33 công nhân lao động tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận tỉnh Nam Định - lần thứ IV. Qua đó, góp phần khích lệ đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đang trực tiếp lao động sản xuất và công tác, khơi dậy, phát huy truyền thống và tính năng động, sáng tạo của giai cấp công nhân nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, giúp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc được Công đoàn trong các doanh nghiệp tích cực phối hợp với chuyên môn thực hiện, góp phần cải thiện điều kiện và môi trường làm việc của người lao động. Do làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động nên trong những năm qua các doanh nghiệp không có vụ tai nạn lao động nặng, tai nạn chết người. Các cấp Công đoàn tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy doanh nghiệp làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy người lao động làm đối tượng vận động, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết những bức xúc, những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Hàng năm, trên 61% số doanh nghiệp xây dựng đủ 3 quy chế (Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế tổ chức hội nghị người lao động, Quy chế đối thoại); 79% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; trên 61% đơn vị tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm việc thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013 của Chính phủ về xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Nghị định, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 28 doanh nghiệp; Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 69 doanh nghiệp, chủ động phối hợp giám sát về thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động, Luật Công đoàn và việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc ở 56 doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và Công đoàn cấp trên đối với tổ chức Công đoàn cơ sở, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở các loại hình doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình quản trị, bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp; chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, đảng viên, cán bộ các đoàn thể tham gia cấp ủy và các vị trí lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 

,
,
.
,
,
,
,