Nét mới trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Cập nhật lúc08:03, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, thời gian qua, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương trong tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả từng khâu, từng bước trong quy trình tuyển quân, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân. Năm nay là năm đầu tiên công tác tuyển quân thực hiện theo Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2018 với một số điểm mới cơ bản so với trước.

Cán bộ Ban Quân lực (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) kiểm tra hồ sơ thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019.
Cán bộ Ban Quân lực (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) kiểm tra hồ sơ thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019.

Theo chỉ tiêu được giao, năm 2019, tỉnh ta sẽ giao 2.600 thanh niên cho các đầu mối đơn vị nhận quân. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Theo đó tỷ lệ đến khám sức khỏe đạt trên 84%; trong đó đủ tiêu chuẩn sức khỏe đạt trên 53%; thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, trung học phổ thông đạt gần 50%. Để chuẩn bị cho công tác giao quân năm 2019, ngay từ giữa năm 2018, các huyện và Thành phố Nam Định đã làm tốt công tác phúc tra 3 lực lượng, sơ tuyển nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác quản lý thanh niên đi làm ăn xa trong độ tuổi nhập ngũ cam kết về thời gian có mặt ở địa phương để thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân nhân đang tại ngũ, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên về nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nét mới trong công tác tuyển quân năm nay khi bắt đầu thực hiện Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng (thay thế Thông tư 140/2015/TT-BQP) có một số điểm mới, đó là: tỷ lệ bù đổi sau giao quân không quá 2% so với chỉ tiêu giao quân; phúc tra, bù đổi chiến sĩ mới trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày giao nhận quân; trường hợp phải chờ kết quả xác minh về chính trị, đạo đức hoặc giám định về sức khỏe thì thời gian bù đổi không quá 15 ngày kể từ ngày giao nhận quân; danh sách công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời gian 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định; cùng với danh sách này, các địa phương sẽ phải niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông báo công khai đến từng thôn các nội dung như: chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ; kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ; Thượng tá Phạm Quang Điện, Trưởng ban Quân lực (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), cho biết: “Những điểm mới trong Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đã quy định rõ ràng, cụ thể hơn về tiêu chuẩn tuyển quân, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tuyển quân được tiến hành chặt chẽ ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”.

Kinh nghiệm tuyển quân hằng năm cho thấy, để hoàn thành tốt chỉ tiêu và chất lượng giao quân, trong quá trình thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để chủ động thực hiện chặt chẽ, chắc chắn toàn bộ các khâu, các bước từ cơ sở theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, hạn chế mức thấp nhất việc loại trả, bù đổi sau giao quân. Các bước trong quy trình tuyển quân được thực hiện đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật định. Đặc biệt từ nhiều năm nay, việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân luôn được xác định là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua trong năm của các địa phương, đơn vị nên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời các địa phương cũng tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 22/KL-TU ngày 16-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn, cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao tính răn đe, giáo dục; nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự…

Đến thời điểm này, sau khi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân và tích cực làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho ngày hội giao nhận quân. Trong đó, trước mắt các đơn vị nhận quân hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, tiến hành các bước thâm nhập, hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số, bảo đảm việc xét duyệt đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2019, thời gian tới, cơ quan quân sự các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phát huy vai trò của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện và cấp xã trong việc xét duyệt, chuẩn bị hồ sơ, chốt quân số và tổ chức lễ giao nhận quân. Các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự và những điểm mới của Thông tư số 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Cùng với việc thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, các địa phương cần thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, có hành vi trốn tránh, bao che, cố tình làm cản trở việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Với các chủ trương, biện pháp quyết liệt, đồng bộ, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực, khẩn trương triển khai, hoàn tất các bước trong quy trình tuyển quân góp phần sớm hoàn thành chỉ tiêu và không ngừng nâng cao chất lượng giao quân năm 2019./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ

,
,
.
,
,
,
,