Nghĩa Hưng phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

08:06, 01/06/2013

Huyện Nghĩa Hưng có trên 18 vạn dân, trong đó có trên 49% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Với đặc điểm các xã, thị trấn nằm dọc trên tỉnh lộ 490C, người dân sống bằng các nghề trồng lúa, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, sản xuất phân tán nên trình độ dân trí không đồng đều, khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Những năm trước, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục nên hiểu biết pháp luật của nhân dân còn hạn chế, các vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hưng phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân xã Nghĩa Thái. Ảnh: Trần Văn Trọng
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hưng phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân xã Nghĩa Thái. Ảnh: Trần Văn Trọng

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 26/CT-TU của Ban TVTU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân”, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, hằng năm Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phân công các ngành thành viên phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngay tại cơ sở. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như tổ chức các hội nghị, các buổi nói chuyện chuyên đề, hằng năm các ngành thành viên của hội đồng, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt người là cán bộ công chức, là hội viên các đoàn thể, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện; trong đó tập trung tuyên truyền  Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… Từ năm 2011 đến nay, Công an huyện phối hợp cùng Phòng GD và ĐT tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường THPT Nghĩa Hưng A, THPT Dân lập Nghĩa Hưng và THCS Thị trấn Liễu Đề cho 3.420 học sinh và giáo viên, tổ chức tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về công tác phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên tại trường THPT Nghĩa Hưng A cho hơn 2.000 học sinh; phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền Luật Phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho 1.750 hội viên Hội Phụ nữ các xã Hoàng Nam, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thắng, Thị trấn Liễu Đề… Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Tư pháp và Công an huyện tổ chức tập huấn công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính và tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cho xã đội trưởng, trưởng công an, cán bộ tư pháp - hộ tịch. Tổ chức thi tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ cho xã đội trưởng các xã, thị trấn. Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) tổ chức tập huấn về kỹ năng hoà giải cho 336 tổ trưởng tổ hoà giải cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Do thường xuyên được tập huấn nên đội ngũ hòa giải viên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải. Mỗi năm các tổ hòa giải trong huyện đã hòa giải thành công từ 300-400 vụ việc, góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) đã thường xuyên tổ chức tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, một số văn bản pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và chủ nhiệm các loại hình câu lạc bộ (CLB) trên địa bàn huyện. Xây dựng chương trình phối hợp với Hội CCB huyện về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên Hội CCB và nhân dân trên địa bàn huyện. Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn phối hợp với Ban Tư pháp các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho 25 CLB “Phụ nữ với pháp luật” và các chi hội phụ nữ thuộc 25 xã, thị trấn, thu hút hàng chục ngàn lượt chị em, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã xây dựng được 256 CLB thuộc các loại hình: CLB Phụ nữ và pháp luật, CLB phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB phòng chống tệ nạn xã hội, CLB không có người vi phạm trật tự ATGT. Mỗi thành viên CLB là một thành viên trong quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống. Thông qua các loại hình CLB, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho 150 cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn và 337 cán bộ chi hội cơ sở; tổ chức 30 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung về dân số - kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch - vệ sinh môi trường. Đến nay, Hội Nông dân huyện đã thành lập 3 CLB “Nông dân với pháp luật” ở các xã Hoàng Nam, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân; 1 CLB tự quản tại xã Nam Điền. Bước đầu các CLB đều phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tập huấn công tác thanh tra nhân dân cho đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở, tuyên truyền Luật Người cao tuổi cho toàn thể các hội viên Hội Người cao tuổi của các xã, thị trấn. Phối hợp với Phòng Tư pháp củng cố tổ hoà giải và tập huấn các kỹ năng cho các tổ trưởng tổ hoà giải cơ sở, để lực lượng này thực sự làm nòng cốt thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Hội CCB huyện xây dựng chương trình phối hợp với Phòng Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên cử cán bộ cơ sở tham gia các lớp tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Quyền và nghĩa vụ công dân, Luật Đất đai và những vấn đề liên quan đến tài nguyên, môi trường để làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp “Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” cho hội viên Hội CCB, Hội CCB huyện đã phối hợp khảo sát 4.563 hội viên ở 25 xã, thị trấn và đã tiến hành trợ giúp cho 1.070 hội viên Hội CCB có nhu cầu đề nghị cụ thể về các lĩnh vực: dân sự, hành chính, đất đai và chế độ chính sách của Nhà nước. LĐLĐ huyện đã phối hợp cùng với các ngành chức năng của huyện tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động với các hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả như phát tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, thông qua hội nghị, hội thảo; tổ chức sân khấu hóa thi tìm hiểu về “An toàn, vệ sinh lao động” cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tổ chức 5 lớp tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các chủ sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp với các doanh nghiệp tại CCN Nghĩa Sơn xây dựng tủ sách pháp luật và góc tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng như người lao động, đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, những năm qua các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong huyện được nâng cao, góp phần hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân; giảm bớt những tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo trái pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Sái Hồng Thanh
Ủy viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND,
Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác TTPBGDPL huyện Nghĩa HưngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com