Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở Thành phố Nam Định

07:05, 30/05/2013

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý Nhà nước ở địa phương, những năm qua, Thành phố Nam Định đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát VBQPPL của thành phố đã có bước chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.

Cán bộ Phòng Tư pháp Thành phố Nam Định rà soát các VBQPPL do HĐND, UBND thành phố ban hành.
Cán bộ Phòng Tư pháp Thành phố Nam Định rà soát các VBQPPL do HĐND, UBND thành phố ban hành.

Hằng năm UBND Thành phố Nam Định đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ về soạn thảo, ban hành, kiểm tra và rà soát văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của các cơ quan, đơn vị cơ sở; kết hợp giữa tập huấn phổ biến văn bản pháp quy với việc thảo luận, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các VBQPPL tại các phường, xã góp phần nâng cao nhận thức về công tác xây dựng văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã. Để bảo đảm tính thống nhất, hoàn thiện của hệ thống VBQPPL trong quản lý, điều hành các hoạt động xã hội, quá trình soạn thảo văn bản được cơ quan chủ trì thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL. Các dự thảo VBQPPL của thành phố đều được các đơn vị liên quan đóng góp ý kiến và được cơ quan tư pháp thành phố thẩm định trước khi ban hành nên đã đảm bảo về hình thức, nội dung, căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và có tính khả thi. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Ở cấp xã, phường sau khi cơ quan chủ trì hoàn chỉnh dự thảo văn bản; trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua đều gửi tới Phòng Tư pháp thẩm định về tính hợp hiến, hợp pháp của nội dung văn bản. Do đó, chất lượng, nội dung VBQPPL cấp xã ngày càng được nâng cao, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra VBQPPL, hạn chế tối đa sai sót về nội dung và hình thức của VBQPPL khi ban hành. Thông qua công tác rà soát văn bản còn kịp thời phát hiện những văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành. Công tác rà soát VBQPPL do HĐND, UBND thành phố ban hành được tiến hành định kỳ; qua rà soát, đã phát hiện và đề nghị khắc phục những sai sót về hình thức, thẩm quyền ban hành và kỹ thuật trình bày văn bản. Chẳng hạn Công văn số 35/UBND-KT ngày 09-01-2012 về việc thực hiện công tác thu thuế nhà đất ban hành không đúng hình thức, có nội dung trái với Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Thông báo số 77/TB-UBND ngày 8-3-2012 về đơn giá đo đạc, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính, đăng ký biến động sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Nam Định có những quy định trái với Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND ngày 10-12-2010 của HĐND tỉnh về việc “Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định". Khi phát hiện những sai sót này, Phòng Tư pháp thành phố đã có công văn kiến nghị cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành. Từ năm 2012 đến nay, Phòng Tư pháp thành phố đã thực hiện kiểm tra, rà soát và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát trên 13 nghìn văn bản do HĐND, UBND thành phố ban hành liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Do đó đã đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, hoàn thiện của hệ thống VBQPPL, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL trên địa bàn Thành phố Nam Định cũng còn một số tồn tại cần khắc phục. Ở cấp thành phố, việc soạn thảo VBQPPL được giao cho một hoặc một số cơ quan chuyên môn thực hiện. Do chưa có cán bộ chuyên sâu về công tác soạn thảo văn bản nên không thực hiện đúng quy định, nguyên tắc; các ý kiến tham gia đóng góp của cơ quan hữu quan đôi khi không được giải trình tiếp thu đầy đủ. Trong một số trường hợp, văn bản được ban hành do yêu cầu quản lý Nhà nước nhưng cơ quan tham mưu cũng chưa phân biệt được có phải là VBQPPL hay văn bản hành chính nên có VBQPPL lại không được thẩm định và ngược lại. Đối với cấp cơ sở, việc ban hành văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật như thông báo hay công văn vẫn còn khá phổ biến. Các quy phạm pháp luật trong những văn bản này chủ yếu nhắc lại nội dung trong các VBQPPL của cấp trên, nhưng do năng lực còn hạn chế, cán bộ tham mưu không nhận biết được dẫn đến nhầm lẫn, sai phạm. Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới Thành phố Nam Định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện làm việc cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL. Các cơ quan chức năng như Văn phòng HĐND, UBND, Tư pháp, Nội vụ thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát VBQPPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện xử lý những văn bản có nội dung trái luật, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền./.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com