Đảm bảo tiến độ lập các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện
Cập nhật lúc19:53, Thứ Hai, 16/05/2022 (GMT+7)

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện ngày 14-1-2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 07/UBND-VP5 về việc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng - Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên và các đơn vị liên quan tổ chức lập các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thuỷ; Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

Một góc thị trấn Yên Định (Hải Hậu) hôm nay.
Một góc thị trấn Yên Định (Hải Hậu) hôm nay.

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện có vai trò là tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của liên huyện, một huyện trong tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, đáp ứng yêu cầu quản lý, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2017 UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng các huyện trong tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, các huyện đã triển khai thực hiện các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường công tác thu hút đầu tư, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017-2020, một số định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành được điều chỉnh, đặc biệt là một số dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn và dự án của tỉnh như: thay đổi hướng tuyến của đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh; tuyến đường bộ ven biển; nâng cấp đường huyện Tiến Hải thành tỉnh lộ 488 (trên địa bàn huyện Giao Thuỷ); tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình… Các tuyến giao thông huyết mạch trên có tác động mạnh mẽ đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Ý Yên, Nghĩa Hưng. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng vùng đã bộc lộ một số vấn đề cần giải quyết như: tỷ lệ tăng dân số chưa cao như dự báo; việc cập nhật các thay đổi trong định hướng, chủ trương của tỉnh, của huyện chưa kịp thời; chưa nghiên cứu khai thác hết tiềm năng quỹ đất để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Do đó, nhu cầu thực tế đặt ra là phải có các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện để khai thác tối đa tiềm năng phát triển toàn diện kinh tế - xã hội từ các dự án giao thông huyết mạch đã và đang được triển khai trên địa bàn 4 huyện. Mặt khác, với điều kiện đất chật, người đông, các quy hoạch xây dựng huyện riêng biệt sẽ dẫn đến tình trạng đầu tư phân tán, không đảm bảo không gian đủ lớn cho các dự án đầu tư quy mô, có sức tác động lan tỏa rộng. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện còn là cơ sở để khai thác, quản lý hiệu quả quỹ đất, phù hợp với các quy định của pháp luật, tạo điều kiện để triển khai lập các quy hoạch xây dựng đồng bộ liên kết vùng.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, xác định nhiệm vụ lập 2 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện là nhiệm vụ trọng tâm, có tác động lớn tới tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của 4 huyện trong vùng quy hoạch mà còn của cả tỉnh trong thời gian tới, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch phối hợp với UBND các huyện tích cực triển khai các bước lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện. Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt Sở Xây dựng đã lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị tư vấn đã tiến hành đánh giá, phân tích điều kiện tự nhiên xã hội, thực trạng phát triển, những lợi thế và hạn chế tại 4 địa phương Hải Hậu - Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng - Ý Yên. Từ đó đưa ra các dự báo về dân số, đất đai…, định hướng phát triển hệ thống đô thị, hạ tầng kỹ thuật, định hướng tổ chức không gian vùng liên huyện. Theo đó, vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên giai đoạn 2030-2040 được đề xuất quy hoạch theo định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao theo chiều sâu. Mô hình phát triển không gian được lựa chọn tại vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên theo hướng phân cực mạnh, làm rõ không gian các trung tâm vùng miền đặc thù (vùng phát triển sản xuất công nghiệp - đô thị, vùng phát triển kinh tế biển...) nhằm thúc đẩy phát triển các khu vực trong toàn vùng theo vị thế và tiềm năng. Đối với vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của khu vực để xây dựng các phương án phát triển tầm nhìn đến năm 2070 trở thành một vùng kinh tế biển trọng điểm có vị thế của cả nước với hệ thống các đô thị phát triển lớn mạnh, môi trường sống chất lượng cao, cơ cấu kinh tế các ngành nghề được tiếp cận nhiều công nghệ hiện đại. Đến năm 2070, vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thuỷ sẽ phát triển hệ thống cảng biển lớn mạnh, trở thành trung tâm sản xuất hàng hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tầm cỡ. Về môi trường, chất lượng sống của dân cư vùng nông thôn luôn xanh - sạch - bền vững đồng thời bảo tồn, phát huy tối đa giá trị của Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đồng chí Vũ Văn Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị về các phương án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy; Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; trong tháng 3-2022, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND, UBND các huyện Hải Hậu - Giao Thuỷ; Nghĩa Hưng - Ý Yên về 2 phương án Quy hoạch vùng liên huyện để đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện. Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của địa phương để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện. Ngày 20-4-2022, các đồ án quy hoạch (dự thảo) đã được tư vấn hoàn thiện, đang trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các Quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn có liên quan của 4 huyện; xây dựng các chương trình kế hoạch và đề xuất các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của các huyện và của tỉnh trong thời gian tới. Cùng với 2 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện trên, Sở Xây dựng cũng đang tiếp tục triển khai tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Bài và ảnh: Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,