Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2022

06:12, 09/12/2021

(Số: 57/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Ủy ban nhân dân  tỉnh trình tại kỳ họp;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, với biến chủng mới delta có tốc độ lây lan rất nhanh; đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội; các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn. Song, dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; hoạt động quyết liệt, chủ động của các sở, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ.

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; 11/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó: Tổng sản phẩm GRDP ước tăng từ 7,7%-8,2%; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2.600 triệu USD tăng 23,1% so với năm 2020; thu ngân sách đạt 6.325 tỷ đồng, vượt 11% dự toán… Tỉnh ta đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm; ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu, đến nay tỉnh ta đã có 78/204 (38%) xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển, ngành Giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao, đứng thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trật tự an toàn giao thông được triển khai tích cực, giao thông thông suốt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Một số tồn tại, hạn chế: Có 3 chỉ tiêu phát triển kinh tế không đạt kế hoạch đề ra do tác động, ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19. Nguồn thu ngân sách còn hạn chế trong khi phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi phát sinh cho công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội; điều hành ngân sách gặp rất nhiều khó khăn. Một số địa phương còn lúng túng trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đất đai, đầu tư còn chậm. Xử lý vi phạm về quản lý đất đai, đê điều tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số sở, ngành, địa phương có thời điểm chưa nghiêm. Tiến độ thực hiện đầu tư của một số dự án còn chậm như: Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc; Các dự án nhà máy nước sạch nông thôn; Tỉnh lộ 485B… Tình hình khiếu nại tố cáo một số nơi còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

Nguyên nhân chủ quan: Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng nhất là trong xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất. Một bộ phận cán bộ, công chức tại một số sở, ngành và địa phương còn thiếu trách nhiệm; đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả chưa cao nhất là trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư. Vi phạm về đất đai, đê điều chưa được phát hiện, xử lý kịp thời và giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở. 

Nguyên nhân khách quan: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kể từ khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội; ý thức tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một số người dân trở về từ vùng dịch chưa tốt; gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Giá một số nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng và gây khó khăn trong quá trình triển khai thi công, hoàn thành các dự án đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng. Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn hạn chế; hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

1. Mục tiêu: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022

a) Các chỉ tiêu kinh tế

(1) Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2020) tăng từ 8,5% - 9,5%.

(2) Cơ cấu kinh tế (%):

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: 17,0

- Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ:  83,0

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14,0% trở lên. 

(4) Giá trị xuất khẩu đạt từ 3.000 triệu USD trở lên. 

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên.

(6) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.600 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xã hội

(1) Tạo việc làm cho khoảng 32,0 ngàn lượt người.

(2) Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75,5% trở lên. 

(3) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) giảm từ 1,0-1,5%.

(4) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

(5) Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Có thêm 20 xã, thị trấn trở lên đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao; 16 xã, thị trấn trở lên đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

c) Các chỉ tiêu về môi trường 

(1) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 99,98% trở lên (trong đó được sử dụng nước sạch đạt từ 96% trở lên).

(2) Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt từ 94,5% trở lên.  

(3) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom ở đô thị đạt từ 95,5% trở lên; ở nông thôn đạt từ 89,5% trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Triển khai hiệu quả kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Tiếp tục tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; theo tinh thần chủ động, bình tĩnh, linh hoạt, bản lĩnh trong mọi tình huống của dịch bệnh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, sớm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt trên 80% và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi; nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là năng lực điều trị, năng lực y tế tại cơ sở.

Tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch trong tình hình mới.

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã  hội và thu hút đầu tư. Tập trung hoàn thành lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ. Phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch: Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo các quy hoạch xây dựng chung đã được phê duyệt; Quy hoạch vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy và vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070,…

Hoàn thành dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích Lịch sử - Văn hóa thời Trần (giai đoạn I); tuyến đường Tỉnh lộ 488C. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Xây dựng tuyến Đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tỉnh lộ 485B, 488B; Bệnh viện đa khoa tỉnh; nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào; cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định; các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện, thành phố. 

Tập trung hoàn thiện các thủ tục khởi công các dự án: Xây dựng tuyến Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn II); Dự án xây dựng cầu qua sông Đào; Đường phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); phấn đấu khởi công xây dựng tuyến Đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện các dự án Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; khởi công xây dựng các cầu: Bến Mới, Đống Cao, Ninh Cường.

3. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

3.1. Phát triển Nông nghiệp, nông thôn

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản, hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; trong đó quyết định công nhận từ 60 xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 08 xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí cho 20 xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tích cực triển khai đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn theo quy định.

3.2. Phát triển công nghiệp

Tạo điều kiện tối đa đảm bảo tiến độ và phấn đấu khởi công các dự án lớn như: Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định; Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định;… Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn, như: KCN dệt may Rạng Đông, KCN Mỹ Thuận, CCN Thịnh Lâm (Giao Thủy), CCN Thanh Côi (Vụ Bản), CCN Yên Bằng (Ý Yên). Hoàn thiện thủ tục sớm khởi công xây dựng mở rộng KCN Bảo Minh (Vụ Bản); KCN Trung Thành (Ý Yên). Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh tại CCN Yên Dương (Ý Yên); mở rộng CCN Xuân Tiến (Xuân Trường). Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch.

3.3. Phát triển thương mại, dịch vụ

Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, nhất là các doanh nghiệp lớn, chất lượng, hiệu quả cao. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, khai thác có hiệu quả, bền vững các loại hình và sản phẩm du lịch là thế mạnh của tỉnh gắn với phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng. Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

3.4. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất đai và khoáng sản cát. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Sớm hoàn thành xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; tiếp tục xây dựng, hoàn thành, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện nghiêm đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn theo quy định. 

3.5. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư

Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh; ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại, giáo dục đào tạo, y tế,… 

3.6. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Các cấp, các ngành điều hành chi ngân sách theo dự toán được duyệt và các quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch của năm 2022. Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ. Chủ động cân đối nguồn lực đảm bảo đầy đủ các khoản chi cho con người, an sinh xã hội và công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài chính theo quy định. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh

Tiếp tục thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia. Đẩy mạnh họp trực tuyến và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho công dân nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, Đề án xây dựng đô thị thông minh. Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025. Tập trung chỉ đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. 

5. Quan tâm phát triển các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Tiếp tục tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên và cơ sở vật chất phục vụ một số môn thi đấu của SEA Games 31 được tổ chức tại Nam Định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, đảm bảo phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, bảo đảm an ninh y tế, nhất là tuyến cơ sở. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.  

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ quy chế làm việc. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của  về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thành xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định theo quy định; Lập các đề án nâng cấp đô thị, nhất là các đô thị thuộc vùng kinh tế ven biển.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19 ngay từ đầu năm. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đảm bảo tự do tín ngưỡng và tuân thủ pháp luật. 

7. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện và các sở năm 2022. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, ma túy, cờ bạc, mại dâm,... Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt Nghị quyết.

HĐND tỉnh kêu gọi cán bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com