Để Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 (kỳ 2)

07:05, 31/05/2021

[links()]

(Tiếp theo kỳ trước)

Kỳ II

“Đánh chìa khóa” mở nhiều “cánh cửa”

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, nhằm tạo bước “đột phá” ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Hải Hậu ban hành Nghị quyết 04/NQ-HU ngày 26-4-2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Huyện xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CB, CC, VC): “sáng” về phẩm chất, đạo đức; “giỏi” về chuyên môn; Có tinh thần, thái độ làm việc trách nhiệm; Nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm việc hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công ty Đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Công ty Đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Để cán bộ là “cái gốc” của mọi công việc

Đồng chí Lê Văn Vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Nam là một trong những cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng về thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cương vị được giao, đồng chí Vụ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương với các thành tích nổi bật trong các lĩnh vực: Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân, đảm bảo quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã được triển khai hiệu quả. Đến nay, Hải Nam đã có 17/20 xóm duy trì và giữ vững thành tựu xóm NTM nâng cao; 3 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu cấp huyện; có 8 xóm đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu cấp tỉnh. Xã đang hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Đảng bộ huyện Hải Hậu có 14.686 đảng viên, sinh hoạt ở 90 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ xã, thị trấn, 7 đảng bộ cơ quan, 49 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 752, trong đó có 713 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, 39 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp. Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hải Hậu Đỗ Văn Mạnh: Nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu xây dựng và ban hành đồng bộ các văn bản về công tác cán bộ. Chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý của huyện không ngừng được nâng lên. Việc bố trí, sử dụng cán bộ đã cơ bản phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu công tác; khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín của các địa phương, đơn vị trong công tác cán bộ. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng các cấp, Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có công tác cán bộ. Số cấp uỷ viên được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng. Tổng số cấp ủy viên được bầu vào khóa mới là 695 đồng chí, có 136 cấp uỷ viên nữ, bằng 19,5%; tuổi trẻ 126 đồng chí, bằng 18,1%; 695 đồng chí có trình độ văn hoá THPT; 670 đồng chí có trình độ trung cấp về chuyên môn nghiệp vụ trở lên, bằng 96,4% (trong đó 557 đồng chí trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ). Về trình độ chính trị: Trung cấp 559 đồng chí, bằng 80,4%; Cao cấp, cử nhân 74 đồng chí, bằng 10,6%. Do làm tốt công tác nhân sự, sau đại hội đảng bộ xã, thị trấn, huyện đã khẩn trương kiện toàn 11 Chủ tịch HĐND, 19 Phó Chủ tịch HĐND, 16 Chủ tịch UBND, 16 Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn theo quy định. Mở 10 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, thị trấn, cơ quan và bí thư, phó bí thư chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy. Chỉ đạo triển khai việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo nghiêm túc, thực chất. Kết quả xếp loại đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 của huyện có 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 15,6%; 69 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 76,6%; 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng 7,8%.

Sản phẩm nước mắm Ninh Cơ (Hải Hậu) đạt OCOP 4 sao.
Sản phẩm nước mắm Ninh Cơ (Hải Hậu) đạt OCOP 4 sao.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ

Huyện Hải Hậu có 4.861 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, khối Đảng, đoàn thể có 57 cán bộ, công chức; khối UBND có 84 công chức, 77 viên chức; khối GD và ĐT có 2.824 viên chức... Thời gian qua, việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đã được nâng cao một bước: Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện chính sách cán bộ và kỷ luật cán bộ luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc tuyển dụng công chức, viên chức đã được thực hiện theo phân cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí việc làm và đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo vị trí việc làm được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao ý thức thường xuyên nghiên cứu, học tập, rèn luyện; có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn cơ bản đáp ứng yêu cầu; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tác phong thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vẫn có khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả cụ thể việc đánh giá, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến. Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, chưa liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”, dẫn đến còn tình trạng bị động, hụt hẫng trong sắp xếp bố trí cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Luân chuyển cán bộ chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tuy thực hiện đúng quy trình nhưng vẫn còn trường hợp cán bộ được bổ nhiệm năng lực công tác hạn chế. Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số cơ quan chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng bố trí, sắp xếp chưa phù hợp với chuyên môn, sở trường. Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác cán bộ, trong phòng, chống tham nhũng và kiểm soát kê khai tài sản còn hạn chế. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu.

Bí thư Huyện ủy Hải Hậu Trần Minh Hải cho biết: Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, Đảng bộ huyện Hải Hậu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; trong đó, tập trung thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, công chức, viên chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng; có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có lề lối, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, dân chủ, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không trông chờ, ỷ lại, vô cảm; đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, không nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc. Với định hướng đó, Nghị quyết 04/NQ-HU ngày 26-4-2021 của Huyện ủy Hải Hậu đề ra mục tiêu cụ thể như: phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đạt chuẩn và vượt chuẩn theo vị trí việc làm quy định; đến năm 2030: 100% giáo viên các cấp học có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn theo quy định. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm quy định. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm, không né tránh, đùn đẩy lên cấp trên và được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các khâu công tác cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công tác đánh giá, phấn đấu hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại theo đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả cán bộ, công chức, viên chức.

Bí thư Huyện ủy Trần Minh Hải nêu quan điểm: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04, một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm “đánh được chiếc chìa khóa đa năng” để mở nhiều “cánh cửa” là: Đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể: Quan tâm luân chuyển cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng để rèn luyện, thử thách. Thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể đồng cấp; luân chuyển cán bộ từ huyện về làm cán bộ chủ chốt xã, thị trấn. Từng bước thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức giữa các xã, thị trấn. Thời gian luân chuyển nói chung phải từ 3 năm (36 tháng) trở lên. Định kỳ hàng năm và sau thời gian luân chuyển phải tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khả năng của cán bộ để bố trí, sắp xếp cho phù hợp. Không nhất thiết cứ đi luân chuyển khi về phải giữ chức vụ cao hơn trước khi luân chuyển.

Thực hiện nghiêm việc điều động cán bộ lãnh đạo quản lý (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các cấp; cấp trưởng, cấp phó) theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi do Chính phủ quy định và hướng dẫn của cấp trên hoặc khi cần thiết, hoặc khi có dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại một địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc điều động không nhất thiết phải chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc giữ nguyên chức vụ mà căn cứ tình hình để xem xét từng trường hợp cụ thể.

Thực hiện nghiêm túc quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu khi tiến hành kiểm tra, giám sát phát hiện mà bao che cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

(còn nữa)
Bài và ảnh: Việt Thắng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com