Tiếp nối mạch nguồn thi đua yêu nước

07:08, 17/08/2020

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 được phát động sâu rộng với chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công Ðại hội Ðảng các cấp và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Ðồng chí Ðinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đều tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo thành hoạt động sâu rộng, bao quát các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” tiếp tục được đẩy mạnh theo các tiêu chí nâng cao gắn với mô hình NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững, giai đoạn 2019-2025. Ðến nay, toàn tỉnh có 112 xã, thị trấn có mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu với tổng số 395 mô hình; trong đó có 71 xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 và 2020. Hiện đã có 13 xã của 5 huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt NTM nâng cao năm 2019 gồm Liên Minh, Tân Khánh, Hiển Khánh (Vụ Bản); Nam Hồng, Nam Hùng, Ðồng Sơn (Nam Trực); Xuân Kiên, Xuân Hòa (Xuân Trường); Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Yên Phong, Yên Khang, Yên Lương, Yên Cường (Ý Yên). Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai đề án xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” tại Hải Hậu; thực hiện các nội dung bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu. Cùng với xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền các cấp đang tích cực triển khai Chỉ thị số 03 ngày 6-3-2020 của UBND tỉnh về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020 nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Ðến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 220 mô hình "Cánh đồng lớn" với tổng diện tích 12.274ha; trong đó 203 mô hình sản xuất lúa với diện tích 11.773ha và 17 mô hình sản xuất rau màu với diện tích 501ha. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 26 sản phẩm OCOP được công nhận; trong đó 1 sản phẩm được công nhận hạng 4 sao và 25 sản phẩm được công nhận hạng 3 sao.

Thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc tân dược ở Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân (thành phố Nam Định).
Thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc tân dược ở Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân (thành phố Nam Định).

Thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Vì vậy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường hàng hóa bị thu hẹp nhưng các doanh nghiệp của tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, duy trì phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu như các Công ty: May Sông Hồng, Dệt lụa Nam Ðịnh, Xăng dầu dầu khí Nam Ðịnh, Xăng dầu Hà Nam Ninh, Youngone Nam Ðịnh, Xổ số kiến thiết Nam Ðịnh, Chi nhánh Tập đoàn Viettel Nam Ðịnh... Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án, gồm 37 dự án đầu tư trong nước, 13 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 1.148,7 tỷ đồng và 26,2 triệu USD. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 345 doanh nghiệp và 38 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 2.872,4 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 9.072 doanh nghiệp và 760 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 69.187,5 tỷ đồng.

Bám sát Quyết định số 733 ngày 14-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai sâu rộng trong các cơ quan Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang với những tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định chung và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua 1 năm tổ chức triển khai thực hiện, phong trào đã góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, tính chuyên nghiệp, lề lối làm việc chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các ngành, các đơn vị trong tỉnh đã xây dựng hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc, là cơ sở pháp lý trong ngăn ngừa, xử lý vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, góp phần đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp tục ổn định và đạt hiệu quả với 1.254 thủ tục hành chính được thực hiện; trong 6 tháng đầu năm nay đã tiếp nhận tổng cộng 18.112 hồ sơ, thực hiện trả kết quả kịp thời, không có hồ sơ quá hạn.

Ðồng hành với các hoạt động chung của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đang tăng cường phối hợp với các cấp, ngành có giải pháp phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tập trung xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tập trung đẩy mạnh triển khai cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tổ chức Ðoàn Thanh niên với cuộc vận động ”Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Ðịnh thời kỳ mới”. Hội Phụ nữ các cấp triển khai phong trào ”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với chủ đề lễ phát động năm 2020 ”An toàn cho phụ nữ và trẻ em“ và các cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“, "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Ðảm đang“, "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch“. Hội Nông dân với phong trào "Nông dân thi đua xây dựng NTM nâng cao” gắn với cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào ”Cựu chiến binh gương mẫu”, ”Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”. Hội Cựu Thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng làm theo lời dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo - vì nghĩa tình đồng đội...

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng ”Cờ Ðơn vị thi đua xuất sắc” cho 74 tập thể; tặng danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc” cho 191 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 7 cá nhân; tặng Bằng khen cho 330 tập thể, 553 cá nhân; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com